Prednáška / Bratislava

Anton Heretik: Ako sa rodí vrah? Psychologické aspekty

Banner prednášky: Anton Heretik: Ako sa rodí vrah? Psychologické aspekty

Toto podujatie už prebehlo.

Grécke mýty, Shakespearovské drámy, ľudové príbehy aj súčasné akčné filmy. Vražda ako zločin je zlomovou udalosťou a kultúrnym fenoménom nielen v literárnych dielach či filmoch, ale aj v ľudských osudoch. Drieme v každom z nás potenciál stať sa vrahom? Kedy nastáva bod zlomu, v ktorom bežná ľudská agresivita prerastie do monštrózneho aktu vraždy? Akú motiváciu musí mať človek, ktorý je schopný zobrať život? Do akej miery je tento skutok podmienený jeho inteligenciou, stavbou tela, pohlavím, rodinným zázemím či dobou, v ktorej žije? Môže psychicky zdravý človek zabiť a môže už dieťa niesť znaky budúceho vraha? Výklad mentálnej anatómie vraždy od jej myšlienkového zárodku, cez realizáciu až po následky, ktoré zanechá na duši vraha, nám prednesie známy psychológ a skúsený súdny znalec Anton Heretik. Príďte sa po jeho boku pozrieť do hlavy ľuďom, ktorým v žilách namiesto krvi koluje zlo.

Prednášajúci

Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.
Popredný slovenský psychológ a súdny znalec špecializujúci sa na klinickú a forenznú psychológiu. Cestu k svojmu odboru si našiel prostredníctvom beletrie a po absolvovaní štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského sa na fakultu vrátil v roku 1985 ako pedagóg. V súčasnosti tam pôsobí ako profesor klinickej psychológie. Medzi rokmi 1973 až 1985 pôsobil ako klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako súdny znalec sa už štyridsať rokov zameriava na posudzovanie páchateľov násilnej trestnej činnosti. Napísal prvú česko-slovenskú vysokoškolskú učebnicu forenznej psychológie a okrem učebných textov publikoval desiatky odborných štúdií a populárnych náučných kníh z oblasti psychopatológie, psychodiagnostiky a psychoterapie. Popri pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti pôsobí naďalej ako klinický psychológ v súkromnej poradenskej praxi.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

20. apríla 2022 od 19:00 – KC Dunaj, Nedbalova 3, Bratislava.

Vstupné

Prednáška je platená. Bližšie info.

Viac info

https://www.facebook.com/events/642738396786062/