Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ľudská agresivita z pohľadu forenznej psychológie

VEDA NA DOSAH

Každý z nás sa už v živote stretol s nejakým prejavom agresívneho správania. Odborníci dokonca tvrdia, že agresivita ako jedna z ľudských vlastností drieme v každom z nás. Záleží len od istých okolností, kedy sa stávame agresívnymi.

Agresológia je interdisciplinárne vedné odvetvie. Agresivitu ako formu násilia skúmajú vedy právne, biologické i humanitné. O agresii či agresivite, ktorá sa prejavuje v extrémnych formách pri páchaní trestných činov, sme hovorili v januárovej Vedeckej kaviarni.

Kto je Anton Heretik

Klinický a forenzný psychológ, psychoterapeut a psychiater prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. je uznávaný súdny znalec, ktorý pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Počas 35 rokov praxe analyzoval a posudzoval agresivitu stoviek páchateľov tých najzávažnejších zločinov.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky