CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Anamnéza, diagnóza a liečba architektonických pamiatok

Grafika - pozvánka na prednášku architekta Pavla Pavlínyho v rámci cyklu Vedekcých kaviarní. Zdroj: CVTI SR

Toto podujatie už prebehlo.

Na území Slovenska sa nachádza veľké množstvo historických budov a pamiatok, ktoré majú vysokú historickú, architektonickú či umeleckú hodnotu. Starostlivosť o takéto pamiatky nie je jednoduchá a každý zásah či oprava sa musí urobiť odborne s použitím správnych materiálov a techník obnovy. Mnohé z našich pamiatok sú v zúfalom stave, za čo môže jednak finančná náročnosť ich opráv, ale i malá ochota podstupovať náročný proces obnovy takýchto budov. Ako by sa mala realizovať odborná obnova pamiatky, na čo treba dbať pri zmenách v historických priestoroch a aké sú pozitívne i negatívne príklady obnovy pamiatok sa dozvieme v aprílovej Vede v CENTRE, na ktorú Vás srdečne pozývame vo štvrtok 28. apríla o 17.00 hod. do CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Naším hosťom bude vedúci Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.

Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., je vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Okrem pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti sa venuje praktickej obnove architektonických pamiatok ako autorizovaný architekt. Je členom viacerých odborných organizácií a poradných orgánov, napríklad ICOMOS Slovensko alebo Pamiatkovej rady MK SR a pod. Je laureátom ceny za architektúru CEZAAR 2021 v kategórii „Fenomény architektúry“ za spoluprácu na pamiatkovej obnove hospodárskej budovy hradu Uhrovec.