CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Ako chrániť softvér?

Banner podujatia Ako chrániť softvér?

Toto podujatie už prebehlo.

Ak vaše podnikanie či podnikateľský zámer zahŕňa oblasť IT – napríklad softvérové aplikácie, počítačové hry či webové stránky, alebo ak ste tvorcom takýchto obsahov pre iných – ste cieľovou skupinou tohto live streamu.
Dozviete sa napríklad, ako je možné chrániť a komercializovať IT produkty, aké práva a povinnosti sa viažu k objednávateľovi a tvorcovi softvéru, či ako pristúpiť k tvorbe softvéru s využitím open source základu. V neposlednom rade vám Jaroslav Noskovič poradí, na čo si dávať pozor, aby ste svojim podnikaním neporušovali existujúce práva iných subjektov k IT produktom.

Kedy a ako sa pripojím

17. 6. 2021 (štvrtok) od 17:00 hod. do cca 18:30 hod, online cez Facebook. Ak chcete dostať pripomienku pred podujatím prejdite http://bit.ly/softver-inqb

Prednášajúci

Jaroslavov Noskovič
Jaroslav pôsobí ako vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v CVTI SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. Venuje sa tiež problematike ochrany duševného vlastníctva – najmä poradenstvu v oblasti patentovej ochrany, ochrany softvérov, označení, dizajnov a ďalších predmetov priemyselného vlastníctva.

Viac info

https://www.facebook.com/events/935238593917541/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqcpaNwUP_W7FF1lAcRt-s2DZEHtaMmK4R3P88rO9c3cBMyw/viewform