Konferencia / Turová

AGROLESNÍCTVO – Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

AGROLESNÍCTVO – Príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo

Toto podujatie už prebehlo.

Konferencia je záverečným vyústením medzinárodného vzdelávacieho projektu AGFOSY: Agrolesnícke systémy – príležitosť pre európsku krajinu a poľnohospodárstvo, v ktorom je Národné lesnícke centrum jedným z partnerov.

Cieľom projektu je oboznámiť primárne farmárov, ale aj špecialistov z radov štátnej správy, výskumných a akademických pracovníkov, odbornú aj laickú verejnosť o tom, akým spôsobom je možné v agrolesníckych systémoch efektívne kombinovať pestovanie drevín s rastlinnou alebo živočíšnou výrobou.

Adresa podujatia:

Farma Turová pri Zvolene, Budča 712, 962 34 Turová

V spolupráci s ďalšími partnermi z piatich európskych krajín (Belgicko, Francúzsko, Maďarsko, Česká republika, Španielsko) boli počas trvania projektu vytvorené vzdelávacie materiály a spracované príklady dobrej praxe (prípadové štúdie) fariem, kde farmári agrolesnícke prvky úspešne využívajú. Výstupy vytvorené v rámci projektu sú voľne k dispozícii všetkým záujemcom o problematiku agrolesníctva na webovom sídle projektu https://www.agroforestrysystems.eu/sk/.

Program

10.00 – 10.15 Prezentácia účastníkov
10.15 – 10.30 Otvorenie konferencie
10.30 – 10.45 Predstavenie projektu AGFOSY
10.45 – 11.45 Skúsenosti z agrolesníckej praxe – prezentácia Farmy Turová
11.45 – 12.15 Diskusia s odborníkmi
12.15 Ukončenie konferencie

Pozvánka