Festival / Bratislava

26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023

26. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET 2023

Toto podujatie už prebehlo.

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju bádateľskú činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Víťazi krajských kôl FVAT postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Počas neho súťažia o množstvo vecných cien a postup na svetové a národné vedecko-technické súťaže a festivaly.

Kedy a kde sa FVAT 2023 uskutoční

Celoštátne finále súťaže sa uskutoční 9. a 10. novembra 2023 na Výstavisku Incheba Expo Bratislava

Na finále súťaže stretnete desiatky mladých ľudí – žiakov základných a stredných škôl, ktorí sa vo svojom voľnom čase neúnavne venovali tvorbe vedátorského projektu a postúpili z krajských kôl súťaže do Bratislavy.

Program podujatia

8.11.2023 Registrácia účastníkov

9.11.2023 Prezentácie súťažných projektov žiakov pre verejnosť, hodnotenie projektov

9:00  Slávnostné otvorenie
9:30 – 17:30  Prezentácie žiackych projektov
13:30 – 17:00  Vedecké prednášky

10.11.2023 Prezentácia súťažných projektov, vyhodnotenie

9:30 – 11:30  Science talks
13:00 – 14:00  Vyhlásenie výsledkov

Viac info

Pozvánka – Festival vedy a techniky AMAVET 2023 (.jpg)

https://www.festivalvedy.sk/