Súťaž / celé Slovensko

13. ročník fotosúťaže „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy“

Hviezdna obloha zachytená cez dlhú expozíciu. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Hvezdárňou v Rimavskej Sobote a Slovenskou astronomickou spoločnosťou pri SAV vyhlasuje 13. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Termín uzávierky súťaže je 31. októbra 2023. Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na stránke SÚH.

Súťažné kategórie

  • Ako rozhodne nesvietiť
  • Správne svetlo
  • Variácie na tému svetlo a tma

Ceny

  • 1. miesto: 120 €
  • 2. miesto: 75 €
  • 3. miesto: 50 €

V každej kategórii budú finančne ocenené prvé tri miesta o ktorých rozhodne porota do 15. 12. 2023. Porota má právo niektorú z finančných cien neudeliť.

Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach organizátorov súťaže a v časopise Kozmos 1/2024. Výhercovia a účastníci budú informovaní e-mailom.

Viac info

https://www.suh.sk/13-rocnik-fotosutaze-svietme-si-na-cestu-nie-na-hviezdy/