26 Výsledkov vyhľadávania: "Adela Penesová"

Čím skôr poznaj svoju diagnózu

V prípade, že ide o  ochorenia, ako je reumatoidná artritída či skleróza multiplex, je želané poznať svoju diagnózu čím skôr. Pacienti...

| VEDA NA DOSAH

Naši vedci pomáhajú v hľadaní liečby sklerózy multiplex

Zápalové, autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu. V podstate organizmus vytvára protilátky vlastným štruktúram...

| VEDA NA DOSAH

Prof. Soňa Fraňová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. MUDr. Soňa Fraňová, PhD., vedúca Ústavu farmakológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine a vedúca Laboratória experimentálnej farmakológie...

| Marta Bartošovičová

Prof. Janka Krivošová – nominovaná na Slovenku roka 2018

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., vedkyňa v oblasti architektúry, venuje sa pedagogickej a výskumnej činnosti, ako aj publicistike zameranej...

| Marta Bartošovičová

Jana Madejová – nominovaná na Slovenku roka 2018

RNDr. Jana Madejová, DrSc., chemička, pôsobí v Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, je predsedníčkou Vedeckej rady ústavu. V prestížnej ankete...

| Marta Bartošovičová

Nominantky jubilejného 10. ročníka ankety Slovenka roka

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom odštartovali jubilejný 10. ročník čitateľskej ankety Slovenka roka. V tomto...

| Marta Bartošovičová