Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Naši vedci pomáhajú v hľadaní liečby sklerózy multiplex

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: nervová bunka; Pixabay.com /ColiN00B/

Zápalové, autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom imunitný systém napáda vlastnú nervovú sústavu. V podstate organizmus vytvára protilátky vlastným štruktúram tela, poškodzuje ich a narúša samotné funkcie. Býva najčastejšou príčinou invalidity mladých dospelých od 20 do 40 rokov.

Hovoríme o skleróze multiplex, zápalovom ochorení, ktoré napáda mozog, miechu a obaly očných nervov. Pri tomto ochorení začne imunitný systém napádať svoje vlastné bunky, konkrétne myelín, ktorý je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania nervovej sústavy. Tvorí obal okolo výbežkov, teda okolo nervových vláken, ktoré spájajú nervové bunky navzájom. Myelín za normálnych okolností chráni nervové vlákna a pomáha im šíriť elektrické informácie skrz nervový systém, a tým riadiť funkcie celého tela. Jeho dlhodobý nedostatok má za následok zhoršenie výživy nervových vláken a neskôr aj ich odumretie a zánik nervových buniek.

Pracovníci Biomedicínskeho centra SAV sa stali členmi medzinárodného konzorcia NEURON ERA Net II, ktoré pozostáva zo špecialistov v oblasti zápalových procesov centrálneho nervového systému vo všeobecnosti, ako aj v rámci patogenézy sklerózy multiplex. Pracujú na projekte MEchanizmy TRansmigrácie Lymfocytov cez Hematoencefalickú Bariéru; NEURON ERA Net IId Brain Barrier; NEURON ERA Net II (MEchanisms of Lymphocytes TRansmigration Across the Blood Brain Barrier; NEURON ERA Net ll). Zodpovednou riešiteľkou za Biomedicínske centrum SAV je MUDr. Adela Penesová, PhD.

„V mnohých chronických zápalových neuronálnych ochoreniach, akým je aj skleróza multiplex je patogenéza komplexná a zahŕňa tak cievnu, ako aj zápalovú zložku (Minagar et al 2012). Cieľom nášho podielu na projekte je analýza in vivo imunitných a endoteliálnych mikročastíc a microRNA v cerebrospinálnom moku a v plazme, ako aj hladina tzv. vývojového endotelového lokusu 1 (developmental endothelial locus 1 (Del-1)) vo vzorkách od pacientov s neuroinflamačnými ochoreniami (najmä so sklerózou multiplex) v porovnaní s ochoreniami bez zápalovej zložky,“ uvádzajú realizátori projektu.

Sledované parametre by podľa nich mohli byť potenciálne dôležitými biomarkermi ochorenia, jeho aktivity, ako aj prediktormi odpovede na biologickú liečbu. „Hlavným zámerom nášho projektu je identifikácia nových biomarkerov, ktoré by mohli byť použité na dizajnovanie špecifickej a vysoko účinnej terapie s cieľom optimalizovať liečbu neuroinflamačných ochorení.“

Projekt trvá v období 1. august 2015 – 31. júl 2018.

 

Informačný zdroj:

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=activity-proj

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /ColiN00B/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky