Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Užívateľov metamfetamínu pribúda. Vedci skúmajú, ako to zastaviť

VEDA NA DOSAH

Tím psychológov z UPJŠ v Košiciach sa zapojil do projektu IMPRESA, ktorý chce prispieť k zamedzeniu užívania tejto drogy.

Metamfetamín. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Hovorovo perník, péčko, pervitín, odborne metamfetamín stimuluje celú centrálnu nervovú sústavu, potláča únavu a potrebu spánku, zvyšuje sebadôveru a vyvoláva pocit eufórie.

„Negatívne účinky užívania metamfetamínu však bývajú fatálne, zahŕňajú poškodenie centrálnej nervovej sústavy a rôzne psychické poruchy,“ povedala na otváracom online mítingu medzinárodného projektu IMPRESA doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD., jeho riešiteľka a vedúca Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach.

Projekt pod názvom Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action – Implementácia stratégií prevencie užívania metamfetamínu do praxe (v skratke IMPRESA) – by sa mal uskutočniť v priebehu dvoch rokov. Podieľajú sa na ňom vedeckovýskumné inštitúcie z Nemecka, Poľska, Litvy, Českej republiky, Slovensko zastupuje tím psychológov z FF UPJŠ. Pre pravdepodobnosť náklonnosti na užívanie metamfetamínu, ale aj iných druhov drog u študentov sa Košice, v ktorých sídlia tri vysoké školy s viac ako 25-tisíc študentmi, stali v projekte pilotným mestom.

Psychologička Beáta Gajdošová ďalej zdôraznila, že podľa analýz odpadových vôd a podľa štúdií o európskych trhoch s drogami a o počtoch liečených i úmrtí na závislosti sa v Európe užívanie tejto drogy nebezpečne rozširuje: „V ostatnom desaťročí sa užívanie metamfetamínu významne zvýšilo v pohraničných oblastiach susedných krajín, ale aj v Španielsku, na Cypre či v niektorých krajinách severnej Európy, ako je Litva, Fínsko alebo Nórsko. Na Slovensku je miera užívania metamfetamínu jednou z najvyšších zo všetkých členských štátov Európskej únie.“

Muž zívajúci nad knihami. Zdroj: iStockphoto.com

Metamfetamín síce potláča únavu a potrebu spánku, avšak pri jeho užívaní hrozí poškodenie centrálnej nervovej sústavy a vznik rôznych psychických porúch. Zdroj: iStockphoto.com

Nasledujeme Česko

Doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD., člen riešiteľského tímu z Katedry sociálnej práce FF UPJŠ, objasňuje, že podľa Európskej správy o drogách z roku 2019 sa v Európe užívajú amfetamín aj metamfetamín, dva veľmi príbuzné stimulanty (aj keď amfetamín sa užíva oveľa častejšie). „V niektorých súboroch údajov však nie je možné tieto dve látky rozlíšiť, v takých prípadoch sa používa všeobecný termín amfetamíny. Užívanie metamfetamínu sa tradične obmedzuje na Česko a Slovensko, hoci v posledných rokoch došlo k nárastu užívania aj v iných krajinách. Na základe odhadov sme po Česku v užívaní metamfetamínov druhí. Ak by sme zaradili všeobecne amfetamíny, sme na úrovni krajín, ako je Francúzsko, Španielsko, Veľká Británia, pričom pred nami sú Nemecko, Holandsko, Švédsko, Fínsko, Estónsko a Bulharsko.“

Vladimír Lichner dodáva, že odhady sa vzťahujú na populáciu 15- až 34-ročných (niektoré krajiny vedú štatistiky až od 16 rokov). „Čo sa týka liečby, viac než 30 percent všetkých závislých pacientov na Slovensku sa lieči z dôvodu užívania amfetamínov, čo je spoločne s Českom a Poľskom najviac v celej Európe.“

Chýbajú dôležité informácie

Mgr. Jozef Benka, PhD. et PhD., ďalší spoluriešiteľ projektu IMPRESA z FF UPJŠ, upozorňuje, že nám chýbajú dôležité informácie o tom, čo je v prevencii užívania metamfetamínu, v akom rozsahu, kedy a pre koho funkčné. Aktivity súvisiace s prevenciou sú obmedzené a nekonzistentné nielen na celoeurópskej úrovni, ale aj na národných a miestnych úrovniach.

Cieľom projektu je nielen určiť najúčinnejšie postupy prevencie užívania metamfetamínu na základe vedeckých dôkazov, ale aj vytvoriť siete spolupracujúcich inštitúcií verejného a neverejného sektora na miestnych úrovniach, ktoré by pri zohľadnení lokálnych špecifík prispeli k zamedzeniu šírenia epidémie metamfetamínu.

Koordinujúcou inštitúciou projektu IMPRESA je Universitaetsklinikum Hamburg-Eppendorf v Nemecku. Členmi konzorcia sú ďalej Univerzita Karlova v Prahe v Českej republike, Akademia pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej v Poľsku a Pracownia badań i inicjatyw spolecznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością v Poľsku, Respublikinis priklausomybės ligų centras v Litve a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Zdroj: Tlačová správa FF UPJŠ v Košiciach
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky