Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prečo je sociálna antropológia najzaujímavejšou sociálnou vedou?

VEDA NA DOSAH

Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. pôsobí na Ústave sociálnej antropológie, Fakulte sociálnych a ekonomických vied, Univerzity Komenského. V roku 1994 ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Mgr. Histórie a Estetiky) a následne v roku 1996 rovnakú fakultu v špecializácii Filozofia. Dizertačnú prácu obhájil v roku 1999. Jeho špecializáciou je kognitívna antropológia, teda mnohé spôsoby, ako na seba kultúra a myseľ vzájomne pôsobia v konkrétnom sociálnom prostredí, a evolučná antropológia. Zaujíma sa hlavne o to, ako si ľudia, najmä predškolské deti, reprezentujú sociálne skupiny (rasu, etnicitu), a ako sociálne vplyvy pôsobia na takéto reprezentácie, a ako sa tieto kognitívne schopnosti evolučne vyvinuli. Jeho výskumnou oblasťou je západná Ukrajina a rôzne slovenské i zahraničné škôlky. V súčasnosti sa venuje najmä spracovaniu výskumných údajov z projektu Culture and Mind, AHRC Research Program, University of Sheffield, Veľká Británia (2006‒2012).

Sociálna antropológia skúma správanie ľudí rôznych kultúr v ich prirodzenom sociálnom prostredí, prostredníctvom dlhodobých (viacmesačných) terénnych výskumov priamo v skúmaných komunitách. Zúčastnené pozorovanie, teda integrácia antropológa do skúmanej komunity a získanie dôvery skúmaných ľudí, umožňuje antropológii ako jedinej disciplíne popísať a vysvetliť príčiny sociálnych procesov, ktoré si neuvedomujú a nedokážu zistiť ani skúmaní aktéri, ani vedci iných disciplín. Sociálni antropológovia neskúmajú a nezhromažďujú exotické zvláštnosti a odlišnosti iných kultúr, alebo nezvyklé veci našej vlastnej kultúry: ukážeme si na viacerých príkladoch, že systematické skúmanie sociálnych a kultúrnych činností (školské vzdelávanie, rodinné a príbuzenské prostredie, každodenné aktivity) a ich podmienok prostredníctvom zúčastneného pozorovania je jediným spôsobom, ako sa dá získať dobre podložené a ucelené poznanie o sociálnych a kultúrnych javoch.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky