Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci skúmali, aké odtlačky v mozgu zanechávajú opačné politické názory

VEDA NA DOSAH

Teraz chcú nájsť spôsob, ako bojovať proti polarizácii spoločnosti.

Obrázo ilustruje polarozácia v spoločnosti prostredníctvom mozgov s otlačkov vlajok bývalého ZSSR, EÚ a Japonska. Zdroj: iStockphoto

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Portál Brownovej univerzity v USA informuje o výsledkoch výskumu, ktorý viedli jej vedci, a pred niekoľkými dňami ju publikoval vedecký magazín Science Advances. Predchádzajúce vedecké teórie predpokladali, že politická polarizácia je výsledkom selektívnej a nadmernej konzumácie správ a sociálnych médií. Autori novej štúdie sa nazdávajú, že sa môže začať ešte skôr.

Výsledky štúdie ukazujú, že ľuďom s rovnakým ideologickým presvedčením zanechávajú určité slová súvisiace s politikou v mozgu viac podobných stôp, ktoré nazvali nervovými odtlačkami.

„Určité slovo v mozgu aktivuje neuróny určitým spôsobom. Môžete si ich predstaviť ako odtlačok prsta, ako nervový odtlačok prsta, ktorý kóduje koncept tohto slova v mozgu,“ vysvetlila spoluautorka štúdie Oriel FeldmanHallová, ktorá sa venuje neurobiologickému výskumu na Brownovej univerzite.

Vedci pri tomto výskume použili celý rad metód, ktoré sa podľa nich nikdy predtým neaplikovali vo vzájomnej spojitosti.

Ako mozog reaguje na slová imigrácia či potrat

Štyridsaťštyri účastníkov štúdie malo najskôr prečítať určité slová, napríklad imigrácia, potrat, gangy, sloboda. Potom prostredníctvom tlačidla určovali, či slovo vnímajú ako politické, alebo nepolitické. Následne si pozreli sériu videí: neutrálne formulovaný spravodajský klip o potratoch či búrlivú diskusiu o policajnej brutalite a prisťahovalectve do USA v roku 2016.

Počas experimentov vedci merali ich mozgovú aktivitu prostredníctvom funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI).

Obrázok ilustruje polarizáciu spoločnosti. Dvaja muži stoja v kruhoch z ľudí a ukazujú na seba prstom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ako sa uchovávajú poznatky o svete

Jedna z metód, ktorú výskumníci použili, sa nazýva analýza podobnosti reprezentácie. Spočíva v tom, že keď človek vidí jednoduchý, statický obraz, napríklad slovo, mozog bude toto slovo reprezentovať s určitými vzormi aktivity.

FeldmanHallová dodáva, že vzory tejto neurálnej aktivity (pri ktorej neuróny a mozgové bunky prenášajú medzi sebou informácie) uchovávajú poznatky o svete. Spôsob, ako mozog tieto informácie reprezentuje, sa považuje za vzor toho, ako sa interpretujú a používajú na riadenie správania a postojov.

Analýzou údajov fMRI výskumníci zistili, že neurálny odtlačok prsta vytvorený liberálnym mozgom je podobný iným liberálnym mozgom na rozdiel od neurálneho odtlačku vytvoreného konzervatívnym mozgom, a naopak.

„To je dôležité,“ zdôraznila FeldmanHallová, pretože to ukazuje, ako mozgy podporovateľov výlučne jednej strany politického spektra spracovávajú informácie polarizovaným spôsobom, hoci nemajú žiadny politický kontext.

Vytvorenie ideologického príbehu

Výskumníci použili aj novšiu metódu nazývanú neurálna segmentácia, aby preskúmali, ako mozgy ľudí, ktorí sa identifikujú s konkrétnou politickou stranou, skresľujú interpretáciu prichádzajúcich informácií.

„Mozog neprestajne dostáva vizuálne a sluchové informácie,“ povedala FeldmanHallová, „a aby im v tomto nepretržitom prúde dokázal dať zmysel, rozdeľuje ich do samostatných častí. Podobne ako je text knihy rozdelený na vety, odseky a kapitoly,“ vysvetlila vedkyňa.

Celkovo výskumníci na základe zistení dospeli k záveru, že politickú ideológiu formujú sémantické reprezentácie politických pojmov spracovaných v prostredí bez akejkoľvek polarizujúcej agendy a že tieto reprezentácie skresľujú spôsob, ako sa politické informácie v reálnom svete vykladajú do polarizovanej perspektívy.

„Týmto spôsobom naša štúdia odkryla mechanizmus vzniku politickej polarizácie,“ ukončila FeldmanHallová, ktorá sa teraz chce s kolegami zamerať na to, ako možno toto zistenie použiť na boj proti polarizácii.

Zdroj: Brownova univerzita
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky