Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dva štáty USA zlegalizovali psychotropný psilocybín. Začína sa nová éra liečby duševných porúch?

Galina Lišháková

Obyvatelia Oregonu a Colorada budú môcť látku užiť v štátom kontrolovaných strediskách pod dohľadom odborníka.

Vedecký experiment s psilocybínom, derivátom z lysohlávok. Zdroj: iStockphoto.com

Fotografia ilustruje vedecký experiment s psilocybínom, psychotropnou látkou z lysohlávok. Zdroj: iStockphoto.com

V tomto článku sa dočítate:
  • prečo prežíva výskum psychotropných látok obrodu,
  • čo vedia vedci o mechanizme ich účinku,
  • prečo môže byť ich nekontrolovaná konzumácia riskantná,
  • za akých podmienok ich legalizovali štáty Oregon a Colorado.

Čím viac výskumov potvrdzuje pozitívne účinky psychotropných látok na zmiernenie chorobných psychických stavov, tým otvorenejší sú odborníci aj verejnosť ich liečebnému potenciálu. Ide o látky ako psilocybín, ktorý obsahujú napríklad huby, ľudovo známe ako lysohlávky, ale aj MDMA, takzvaná diskotéková droga pod názvom extáza, či ketamín, známy ako anestetikum.

Pod dohľadom odborníkov a za pomoci psychoterapie môžu pôsobiť pozitívne napríklad na liečbu depresie, alkoholizmu alebo posttraumatickej stresovej poruchy.

Prečo majú stigmu

Psychotropné látky získali stigmu v 60. rokoch minulého storočia v súvislosti s hnutím detí kvetov, ktoré ich neraz až nadužívali (avšak vtedy išlo viac o kanabis, LSD a meskalín) a otvorene propagovali protivojnové a protivládne presvedčenia. Najmä tie sa stali dôvodom ich zákazu.

Na začiatku tohto tisícročia sa začal o ne znovu prebúdzať seriózny záujem a hlasy za ich využitie v medicíne silnejú.

I keď vedci skúmajú pomocou funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI), čo sa v mozgu pri ich užití deje, zatiaľ to nevedia objasniť do detailov, rovnako ako ani pri bežných antidepresívach.

Predpokladajú, že v mozgu zvyšujú hladiny chemických látok, ktoré pozitívne ovplyvňujú prežívanie emócií – zrejme aj preto, že umožňujú tvorbu nových neurónov a obnovujú spojenia medzi neurónmi, ktoré počas depresie nefungujú.

Čo ukazujú štúdie

Štúdiu zameranú na účinok psilocybínu uverejnil v roku 2020 napríklad vedecký magazín Nature. Jej autori zaznamenali, že látka mala pozitívny dosah aj na ľudí, ktorým nezaberali klasické antidepresíva. Podľa štúdie uverejnenej na portáli PubMed.com sa to týka 19 až 24 percent pacientov.

Podľa doterajších zistení účinkuje jednorazové podanie psilocybínu proti depresii zhruba tri mesiace. Úľava sa dostaví buď hneď, alebo do troch týždňov. Potom ho treba podať znovu. Podľa zistení viacerých výskumných tímov funguje v prípade 60 až 70 percent ľudí.

Vo vedeckom magazíne JAMA bola publikovaná štúdia o účinku dvakrát podaného psilocybínu v kombinácii s psychoterapiou pri liečbe alkoholizmu. Jej účastníci znížili príjem alkoholu o 83 percent a takmer polovica z nich do ôsmich mesiacov prestala alkoholu holdovať úplne.

Mladý muž u psychologičky. Zdroj: iStockphoto.com

Fotografia ilustruje psychoterapiu. Zdroj: iStockphoto.com

Oregon a Colorado

Tiffany Karyová, autorka článku v magazíne Bloomberg, vysvetľuje, že v minulom roku ešte prevládal dvojaký prístup spoločnosti vo vzťahu k psychotropným látkam. Kým jedni boli za ich legalizáciu, druhí uprednostňovali, aby ich ešte poriadne preskúmali odborníci. Napríklad preto, že pri nevhodnom užití môžu spôsobiť infarkt alebo psychózu. Ale aj preto, že nie je známe, ako pôsobia pri dlhodobej konzumácii.

Avšak hnutia presadzujúce dekriminalizáciu a legalizáciu týchto látok v USA politickými prostriedkami začínajú dosahovať prvé úspechy.

V americkom štáte Oregon môže od prvého januára tohto roku užiť psilocybín ktokoľvek nad dvadsaťjeden rokov, pokiaľ netrpí bipolárnou poruchou, schizofréniou alebo inou chorobou, ktorej priebeh by sa mohol v takom prípade zhoršiť, uvádza portál Behavorial Healt Business.

Nedá sa však kúpiť v lekárni ako kanabis, iba v štátom kontrolovaných strediskách, kde ho môže zákazník užiť pod dohľadom štátom certifikovaného pomocníka, dopĺňa The New York Times.

Colorado, ďalšia americká krajina, chce od roku 2024 nasledovať Oregon. Takisto zriadi štátom regulované centrá, kde si ľudia budú môcť dohodnúť schôdzky na konzumáciu psilocybínu.

Do roku 2026 by v centrách malo byť možné za odbornej asistencie užiť aj ďalšie tri rastlinné psychedeliká – ibogaín z kôry koreňa stromu iboga, meskalín z kaktusov a dimetyltryptamín alebo DMT (N-dimetyltryptamín), prírodnú zlúčeninu, ktorá sa vyskytuje v mnohých organizmoch, najmä v rastlinách.

Požiadať o licencie na poskytovanie psychedelickej liečby budú môcť aj strediská duševného zdravia a kliniky na liečbu zneužívania návykových látok.

Novú legislatívu na legalizáciu psychedelík pre dospelých navrhli už aj zákonodarcovia v New Hampshire a Kalifornii. Podľa federálnych zákonov však psilocybín v USA naďalej ostáva regulovanou látkou.

Zdroje: DOI: 10.1016/s0193-953x(05)70283-5,  DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2022.2096, Nature, Colorado Sun, Bloomberg, Behavorial Healt Business, The New York Times, CNN, PIT Journal, NHS

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky