Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum: Zaočkovať sa chce dať najviac ľudí od apríla 2020

VEDA NA DOSAH

Dve tretiny opýtaných súhlasí s používaním vakcíny Sputnik V až po jej schválení úradmi.

Vakcína proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Vakcína proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ochota dať sa zaočkovať je na Slovensku najvyššia od apríla 2020. Zaočkovať by sa v súčasnosti dalo takmer 42 percent respondentov a ďalších viac ako sedem je už zaočkovaných. Dve tretiny opýtaných si myslia, že vakcínu Sputnik V by sme na Slovensku mali používať až po schválení európskymi alebo slovenskými úradmi. To sú zistenia ôsmej vlny výskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied, MNFORCE a Seesame. Zber dát prebehol od 24. do 27. marca 2021.

Ochota je najvyššia od apríla 2020

Počet respondentov ochotných dať sa zaočkovať narastá a momentálne je od apríla 2020 na najvyššej úrovni. Na otázku Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať? odpovedalo kladne až 41,8 percenta respondentov, čo je oproti decembru nárast o takmer dvadsať percentuálnych bodov. Posledný mesiac minulého roka bolo ochotných dať sa očkovať iba 22,3 percenta ľudí.

Od minulého výskumu z prelomu januára a februára počet respondentov, ktorí sú ochotní dať sa zaočkovať, prípadne sa už zaočkovať dali, narástol o viac ako osem percentuálnych bodov. Podiel respondentov, ktorí odmietajú vakcináciu od decembra trvalo klesá, v súčasnosti je na úrovni 28,8 percenta. Najviac ju odmietala takmer polovica ľudí v decembri minulého roka.

Kto by sa dal zaočkovať

Ochota dať sa zaočkovať dlhodobo súvisí s pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Častejšie by sa dali zaočkovať respondenti, ktorí sa cítia byť ohrození, dlhodobo častejšie muži v porovnaní so ženami, starší respondenti vo veku nad 50 rokov. Výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať sú tiež opýtaní z Bratislavského kraja. V tejto súvislosti pozorujeme koreláciu s narastajúcim vzdelaním. Zaočkovať by sa dalo až 66,5 percenta vysokoškolsky vzdelaných.

Ďalším faktorom dlhodobo ovplyvňujúcim ochotu dať sa zaočkovať sú politické preferencie respondentov. Výraznejšie ochotnejší sú voliči vládnych strán v porovnaní s voličmi opozičných strán. Tí vakcináciu vo väčšej miere odmietajú, ale i medzi nimi narástla od posledného výskumu ochota dať sa zaočkovať.

Doktorka očkuje seniorku. Zdroj: iStockphoto.com

Doktorka očkuje seniorku. Zdroj: iStockphoto.com

Akou vakcínou by ste sa dali zaočkovať?

Medzi respondentmi, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, je najpopulárnejšia vakcína Pfizer/BioNTech. Z ľudí, ktorí sa plánujú dať očkovať, by ju uprednostnilo takmer 71 percent. Za ňou nasleduje vakcína Moderna (55,5 percenta opýtaných), Sputnik V (55 percent) a AstraZeneca (31,1 percenta).

Až 30,6 percenta opýtaných z tých, ktorí sa neplánujú dať očkovať, by sa dalo zaočkovať, ak by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V.

Názory na Sputnik V

Ľudí sme sa pýtali aj na ich názor na očkovanie ruskou vakcínou Sputnik V. Až dve tretiny respondentov sú za jej používanie, ale požadujú jej schválenie príslušnými úradmi. Takmer tretina žiada schválenie európskymi úradmi, napríklad Európskou liekovou agentúrou, a viac ako tretine stačí schválenie slovenským Štátnym ústavom na kontrolu liečiv. Iba 10,6 percenta respondentov je za použitie ruskej vakcíny bez schválenia. Proti akejkoľvek vakcíne je necelá desatina ľudí a proti používaniu vakcíny Sputnik V na Slovensku je iba 3,8 percenta opýtaných.

„Narastajúca popularita očkovania proti ochoreniu koronavírusu na Slovensku sa dá vysvetliť postupným nástupom masového očkovania a poznaním relatívnej bezpečnosti a účinnosti používaných vakcín. Ďalším dôležitým faktorom je pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia a s tým súvisiace obavy z ochorenia,“ vysvetľuje Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

„Ukázalo sa tiež, že respondenti síce nemajú problém s ruskou vakcínou, ale výrazná väčšina požaduje jej schválenie európskymi či slovenskými úradmi. Údaje naznačujú, že jej použitie by na Slovensku mohlo zvýšiť podiel ľudí ochotných dať sa zaočkovať. Problémom však môže byť v súčasnosti horšia povesť vakcíny AstraZeneca, pretože iba menej ako tretina respondentov, ktorí prejavili ochotu dať sa zaočkovať, by sa dalo zaočkovať touto konkrétnou vakcínou,“ uzatvára výskumník.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci 2020. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, na prelome januára a februára.

Ôsma vlna výskumu prebehla v období od 24. 3. do 27. 3. 2021 na vzorke tisíc ľudí. V tomto období klesali počty hospitalizovaných z rekordných úrovní konca februára aj denné prírastky. V čase zberu dát bol od 25. 3. sprísnený zákaz vychádzania, po 20.00 už neplatila výnimka vzťahujúca sa na cestu do prírody a boli zakázané cesty do zahraničia na dovolenku. Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát.

Zdroj: Tlačová správa Seesame

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky