Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Možnosť vakcinácie u lekára zvyšuje ochotu dať sa zaočkovať

VEDA NA DOSAH

Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý prebiehal od 28. 1. do 2. 2. 2021.

Vakcína proti koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Až 41,5 percenta respondentov, ktorí sú nerozhodní alebo očkovanie odmietajú, uviedlo, že možnosť vakcinácie u všeobecného lekára by zvýšila ich ochotu dať sa zaočkovať. 

Zaujímavosťou je tiež rozdiel, aký vplyv majú vedci na postoj k očkovaniu medzi skupinami jeho zástancov a odporcov. Názor vedcov je dôležitý pre 67,4 percenta z tých, ktorí očkovanie plánujú, a zároveň je dôležitý len pre 14,4 percenta ľudí s odmietavým postojom. 

Tieto závery prináša kontinuálny prieskum Ako sa máte, Slovensko?, ktorý vznikol z iniciatívy MNFORCE, Slovenskej akadémie vied (SAV) a Seesame.

„Ukazuje sa, že pri rozhodovaní sa o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 je okrem najbližšej rodiny mimoriadne dôležitý i všeobecný lekár. Dá sa predpokladať, že ak by sa podarilo rozšíriť vakcináciu i do ambulancií všeobecných lekárov, tak by sa časť doteraz nerozhodných či očkovanie odmietajúcich ľudí dala zaočkovať,“ hovorí Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Čo by zmenilo postoj k očkovaniu

V súvislosti s otázkou ochoty dať sa zaočkovať proti ochoreniu Covid-19 sa vedci pýtali respondentov, ktorí sa očkovať nechcú alebo pri očkovaní ešte váhajú, i na okolnosti, ktoré by zmenili ich postoj. 

Až 41,5 percenta z týchto respondentov uviedlo, že možnosť vakcinácie u všeobecného lekára by zvýšila ich ochotu dať sa zaočkovať. 

Respondenti odpovedali aj na otázku, čo by zmenilo ich postoj k očkovaniu proti ochoreniu Covid-19. 

Najvýraznejšiu šancu ovplyvniť postoj k očkovaniu by mala možnosť vybrať si spomedzi vakcín používaných inde vo svete (napríklad Sputnik V). 

Až 30,6 percenta respondentov, ktorí sa očkovať nechcú alebo váhajú, by pri takejto možnosti určite alebo skôr zmenilo svoj postoj. 

Je tiež zaujímavé, že ak by za očkovanie boli ponúknuté peniaze, svoj negatívny či nerozhodný postoj by zmenilo iba 15,7 percenta respondentov.

Dôležitá je rodina aj všeobecní lekári 

Pri rozhodovaní sa ohľadom očkovania je pre respondentov dôležitý najmä názor najbližšej rodiny. Za dôležitý ho považuje 48,8 percenta respondentov.  

Podobne dôležité sú pre nich i názory ich všeobecného lekára (46,9 percenta) a blízkej osoby s lekárskym či farmaceutickým vzdelaním (46,6 percenta).

Za pomerne dôležité pokladajú respondenti i názory vedeckých inštitúcií a slovenských vedcov (42,9 percenta). Naopak, za menej dôležité považujú názory verejných a politických inštitúcií. 

Názor vedcov je dôležitý pre tých, ktorí sa chcú dať očkovať

Zaujímavým zistením je rozdiel v pohľade na vedcov medzi ľuďmi, ktorí sa chcú dať očkovať a tými s odmietavým postom. 

Zatiaľ čo pre 67,4 percenta zástancov očkovania je názor vedcov dôležitý, tak zo skupiny ľudí s odmietavým postojom je relevantný len pre 14,4 percenta.

Z prieskumu tiež vyplýva, že respondenti, ktorí sa nechcú dať zaočkovať, pokladajú názory iných v tejto veci za menej dôležité. 

Detail na doktora v plášti v nemocničnom prostredí. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Ktoré zdroje informácií o očkovaní sú dôveryhodné

Za najdôveryhodnejší zdroj informácií o očkovaní proti ochoreniu Covid-19 respondenti pokladajú svojho lekára (49,1 percenta opýtaných ho pokladá za dôveryhodný zdroj informácií). 

Svojho lekára za dôveryhodný zdroj informácií považujú i v otázke očkovania nerozhodnutí respondenti (50,6 percenta) a v menšej miere i respondenti, ktorí očkovanie odmietajú (23,3 percenta). 

Podobne dôveryhodní sú i slovenskí vedci (celkovo 48 percent, medzi nerozhodnutými 45,1 percenta, medzi odmietajúcimi očkovanie 21,8 percenta). 

Za menej dôveryhodné pokladajú opýtaní informácie poskytnuté slovenskou vládou (18 percent), celoštátnymi televíziami a denníkmi (17,4 percenta), osobnosťami spoločenského života (14,4 percenta) a informácie z internetu a sociálnych sietí (14,2 percenta).

O projekte

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci minulého roku. Prieskumy iniciovala prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020 a na prelome januára a februára roku 2021.

Zdroj: Tlačová správa spoločnosti Seesame

(DK)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky