Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Obavy z pandémie sú vysoké. Opatrnosť však klesla

VEDA NA DOSAH

Podľa 6. vlny výskumu Ako sa máte, Slovensko? obavy súvisia aj so stratou príjmu. Menej sa vírusu boja muži a tí, ktorí neveria vládnym opatreniam zavedeným proti pandémii.

Ľudia v električke. Masky nenosia všetci. Zdroj: iStockphoto.com

Niektorí nosia masky na ochranu proti vírusom len naoko. Zdroj: iStockphoto.com

V polovici decembra 36,2 percenta respondentov v prieskume Ako sa máte, Slovensko? uviedlo, že sa cíti byť veľmi ohrozených aktuálnou epidémiou koronavírusu. To je podobná hodnota ako v čase celoplošného testovania. Takmer pätina respondentov (19,4 percenta) úplne obmedzila svoje kontakty. To bolo menej ako v čase celoplošného testovania, keď úplné obmedzenie kontaktov uviedlo 30,7 percenta respondentov. Tieto závery prináša decembrová vlna kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? z iniciatívy MNFORCE, SAV a Seesame.

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci tohto roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania v marci, apríli, máji, septembri, na prelome októbra a novembra a v decembri. Šiesta vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? prebehla v období 10. až 14. 12. 2020. V tomto období boli od 11. 12. zatvorené terasy reštaurácií a už bol ohlásený plán zatvoriť obchody od 21. 12. 2020. Sprísnenie opatrení prijaté 16. 12. 2020, ktoré začiatok lockdownu posunulo na 19. 12., výskum ešte nezachytil.

Vplyv problémov s príjmom a s vládou

Celkový pocit ohrozenia koronavírusom sa v porovnaní s prelomom októbra a novembra nezmenil. Vysoký pocit ohrozenia v decembri deklarovalo 36,2 percenta opýtaných, čo je len o málo nižšia miera pocitu ohrozenia ako miera obáv nameraná na začiatku pandémie v marci (38,9 percenta).

Podobne ako v septembri a na prelome októbra a novembra aj v decembrovej vlne deklarovali menšiu mieru ohrozenia mužiNa rozdiel od jarnej vlny pandémie od septembra už nezaznamenávame súvislosť obáv z epidémie s vekom respondentov. To je dôležité zistenie vzhľadom na skutočnosť, že vírus je zásadným spôsobom nebezpečnejší pre starších a miera obáv je silným prediktorom opatrného správania sa.

Väčšie obavy z epidémie deklarovali aj respondenti, ktorí považujú svoju pracovnú pozíciu za ohrozenú, a respondenti, ktorých domácnosť má problém vyjsť s príjmom. Podobne ako v septembri a na prelome októbra a novembra existuje súvislosť medzi dôverou k vláde v spojitosti s riešením koronakrízy a pocitom ohrozenia epidémiou koronavírusu. Respondenti, ktorí vláde pri riešení koronakrízy nedôverujú, sa koronavírusom cítia ohrození menej.

Cítite sa byť ohrozený/á aktuálnou epidémiou koronavírusu? Epidémiou koronavírusu sa:

Cítite sa byť ohrozený/á aktuálnou epidémiou koronavírusu?Deklarovaný pocit ohrozenia epidémiou koronavírusu už od začiatku epidémie silne súvisí s opatrným správaním sa a s deklarovanou mierou dodržiavania protiepidemiologických opatrení.

Táto súvislosť sa potvrdila aj v decembrovom výskume. V skupine ľudí, ktorí sa epidémiou cítia silne ohrození, až 30,7 percenta respondentov uviedlo, že svoje kontakty obmedzilo úplne. U ľudí, ktorí sa cítili epidémiou ohrození menej, deklarovalo úplné obmedzenie kontaktov len 13 percent respondentov. Medzi prívržencami politických strán vynikajú sympatizanti ĽSNS, ktorí deklarujú nižšiu mieru obáv z epidémie.

Dôvera vedcom vedie k bezpečnejšiemu správaniu

Okrem pocitu ohrozenia sa od vlny výskumu realizovaného v čase celoplošného testovania ako faktor opatrného správania sa objavuje aj dôvera vo vedecké inštitúcie na Slovensku. Respondenti, ktorí v súvislosti s koronakrízou dôverujú vedeckým inštitúciám, častejšie deklarovali úplné obmedzenie spoločenských kontaktov. Táto súvislosť bola v decembri silnejšia ako v predošlom výskume realizovanom na prelome októbra a novembra.

Hoci je už od času celoplošného testovania miera ohrozenia koronavírusom približne na úrovni pocitu ohrozenia z jari, miera obmedzenia kontaktov bola v polovici decembra ďaleko nižšia než v marci a v apríli a tiež nižšia ako v čase celoplošného testovania.

Mladí ľudia zdraviaci sa ťuknutím lakťov namiesto objatia. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

„Pohľad na vzťah obáv z koronavírusu a epidemiologicky opatrného správania sa ukazuje už určitú mieru únavy z dlhé mesiace pretrvávajúcej epidémie a na ňu nadväzujúcich karanténnych opatrení. Rozdiel v opatrnosti medzi obdobím celoplošného testovania a situáciou v decembri je pravdepodobne tiež dôsledkom nejednoznačnej komunikácie závažnosti situácie vládou v predvianočnom období. Rovnaká deklarovaná miera ohrozenia v decembri ako počas prvej vlny pandémie je tak spojená s výrazne nižšou mierou deklarovaného obmedzenia osobných kontaktov. Ako znepokojujúce vnímam, že na rozdiel od jarnej vlny epidémie sa na jeseň stratil vzťah medzi vekom a pocitom ohrozenia i opatrného správania sa. Kým na jar platilo, že seniori sa epidémiou cítili výrazne viac ohrození a viac obmedzili stretávanie sa, tento vzťah v dátach z decembra nevidíme,“ hovorí Miloslav Bahna, riaditeľ Sociologického ústavu SAV.

Obmedzili ste sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou koronavírusu? Kontakt s ľuďmi mimo mojej domácnosti som obmedzil/a:

Tabuľka: Obmedzili ste sociálny a spoločenský kontakt s inými ľuďmi a rodinou v súvislosti s epidémiou koronavírusu?

V decembri sa opatrenia dodržiavali menej

V porovnaní s predošlou vlnou výskumu mierne poklesla deklarovaná miera dodržiavania opatrení. V čase celoplošného testovania na škále od 1 do 10, kde 1 znamená Dôkladne dodržiavam a 10 znamená Vôbec nedodržiavam, až 72 percent respondentov odpovedalo prostredníctvom odpovedí 1, 2 alebo 3, ktoré zodpovedajú vysokej miere dodržiavania opatrení. V decembrovom výskume vysokú mieru dodržiavania opatrení deklarovalo už len 66 percent respondentov.

Miera dodržiavania opatrení naďalej najsilnejšie súvisela s pocitom ohrozenia koronavírusom – respondenti, ktorí vyjadrovali z koronavírusu väčšie obavy, deklarovali aj vyššiu mieru dodržiavania opatrení. Na druhej strane menší príklon k dodržiavaniu opatrení deklarovali muži, mladší respondenti a respondenti s nižším vzdelaním. Naopak, vyššiu mieru dodržiavania opatrení deklarovali respondenti, ktorí sú spokojní s doterajším počínaním vlády pri zvládaní koronavírusu, a tí, ktorí v súvislosti s epidémiou dôverujú zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám.

Keď sa zamyslíte nad aktuálne platnými opatreniami na zamedzenie šírenia koronavírusu, kam by ste sa zaradili na nasledovnej škále? Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu:

Tabuľka:  Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu„Aj v decembri respondenti deklarovali relatívne vysokú mieru dodržiavania opatrení, v porovnaní s obdobím celoplošného testovania na prelome októbra a novembra však táto v polovici decembra mierne klesla. Naďalej platí, že najslabším článkom pri dodržiavaní opatrení sú muži a prívrženci politickej strany ĽSNS. Mierne optimistické je, že napriek tomu, že starší respondenti sa v porovnaní s jarou necítia viac ohrození, v prípade dodržiavania opatrení deklarujú o niečo vyššiu mieru ich dodržiavania,“ uzatvára sociológ Miloslav Bahna.

Dáta zo série výskumov Ako sa máte, Slovensko? budú dlhodobo k dispozícii odbornej verejnosti v Slovenskom archíve sociálnych dát (http://sasd.sav.sk).

(GL)
Zdroj: Tlačová správa Seesame

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky