Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pandémia covidu ľudí najprv zomkla, potom sa začali polarizovať

VEDA NA DOSAH

Sociálni vedci zo SAV zmapovali prežívanie a dôsledky pandémie nového koronavírusu na Slovensku.

Obálka publikácie Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied Zdroj: ÚEP CSPV SAV; zdroj foto na pozadí: Canva

Obálka publikácie Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied. Zdroj: ÚEP CSPV SAV; zdroj foto na pozadí: Canva.com

Odborníci a odborníčky z oblasti spoločenských vied vydali zborník vedeckých príspevkov s názvom Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied. Autorský tím publikácie tvoria vedci a vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied (CPSV) Slovenskej akadémie vied (SAV), Sociologického ústavu SAV a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Počas pandemických rokov 2020 a 2021 skúmali viaceré aspekty prežívania tejto mimoriadnej situácie občanmi Slovenska. Svoje výsledky a zistenia ponúkajú odbornej aj laickej verejnosti bezplatne online.

Publikácia poukazuje na nenahraditeľnú úlohu sociálnych vied, ktoré svojím zameraním dokážu reflektovať spoločenské problémy spôsobené pandémiou COVID-19 a prinášať podnety pre riešenia v oblasti verejnej politiky, ekonomiky či verejného zdravotníctva.

Pandémia ochromila mnohé oblasti života

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá naplno prepukla v roku 2020, znamenala radikálny zásah do mnohých oblastí života. Najväčší dopad mala na oblasť zdravia, enormne zaťažila i systém zdravotnej starostlivosti, výrazným spôsobom však ovplyvnila tiež iné oblasti života vrátane dopravy, kultúry, obchodu a služieb. V dôsledku ohrozenia sa zmenilo aj prežívanie jednotlivcov v spoločnosti.

„Kým zo začiatku sme boli svedkami mnohých prosociálnych aktivít a vysokej spolupatričnosti obyvateľstva, postupne sa začali v spoločnosti viac presadzovať negatívne naratívy, ktoré vedú k prejavom nepriateľstva, agresivity a polarizácii spoločnosti. Rôzne hoaxy, falošné správy či priamo konšpiratívne tvrdenia, ktoré sa v tomto období objavili, sa podieľali na zhoršovaní celkovej atmosféry v spoločnosti, sťažovali prácu zdravotníkom aj iným profesiám v priamom kontakte s ľuďmi,“ vysvetľuje spolueditorka zborníka Vladimíra Čavojová z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV.

Desať príspevkov od trinástich autorov

Zborník obsahuje 10 príspevkov od trinástich autorov a autoriek pôsobiacich na spoločenskovedných ústavoch Slovenskej akadémie vied. Texty reflektujú dopady pandémie v rôznych oblastiach spoločenského fungovania. Čitatelia sa môžu dozvedieť napríklad o tom, ako prežívali stres počas pandémie pracovníci záchranných zdravotných služieb, o faktoroch, ktoré vplývali na mieru prežívaného stresu a depresívnych pocitov, o vzťahu postojov a názorov na ochotu dať sa zaočkovať či o zmenách v populačnom vývoji Slovenska v čase pandémie. Autorské tímy sa zamerali taktiež na identifikáciu zraniteľných skupín ohrozených finančnou úzkosťou a finančnými ťažkosťami spôsobenými pandémiou a skúmali, ako súvisí dôvera vo vládu s dodržiavaním protipandemických opatrení.

Publikácia je v duchu princípov otvorenej vedy dostupná v bezplatnom online režime na stránke Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV: https://psychologia.sav.sk/upload/COVID_soc_sci.pdf.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky