Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Syndróm vyhorenia: Kedy váš motor potrebuje prestávku?

VEDA NA DOSAH

Trpíte ním aj vy a chcete sa dozvedieť, ako svoj stav zlepšiť? Vypočujte si prednášku zakladateľa Inštitútu stresu v Trnave Karola Kováča.

Syndróm vyhorenia trápi dnes čoraz viac ľudí. Jeho nástup však nie je ľahko identifikovateľný, má totiž mnoho nie celkom jednoznačných príznakov. Vyčerpanosť, nechuť do činnosti, stratu koncentrácie a produktivity či nočné bdenie pozná hádam každý z nás.

V nasledujúcom videu sa vám spolu s naším rečníkom Mgr. Karolom Kováčom, PhD., pokúsime objasniť, ako syndróm vyhorenia nastupuje, čo tento stav vytvára a ako ho včas rozpoznáme.

Postupný proces

Podľa oficiálnych štatistík Európskej únie má až 55 percent obyvateľov skúsenosť s nejakým štádiom vyhorenia. Z výsledkov štúdie na vzorke 9 500 účastníkov vyplýva, že viac ako polovica sa cíti vyčerpaná už len pri pomyslení na ďalší pracovný deň a len 23 percentám zostáva po práci ešte energia na rodinu či priateľov. Ochorenia zamestnancov spôsobené stresom dnes stoja európskych zamestnávateľov 617 miliárd eur, čo je ďalším neodškriepiteľným faktom.

Syndróm vyhorenia nenastáva okamžite, jeho priebeh je postupný. Karol Kováč v prednáške podrobne charakterizuje jednotlivé fázy, uvádza príklady z praxe i z vlastného života a vymenúva negatívne dôsledky syndrómu vyhorenia.

Ako udržať myseľ a telo zdravé

Ako postupovať, keď si uvedomíte, že trpíte syndrómom vyhorenia? V prvom rade je potrebné začať korigovať stres a zabezpečiť si také podmienky, aké vaše telo a vaša myseľ aktuálne potrebujú.

Možno sa budete čudovať, no jedným z najrozhodujúcejších faktorov, ktorý má vplyv na celkové zdravie a rovnováhu organizmu, je práve zdravý spánok. Významnými faktormi sú aj dostatok pohybu, kvalitná strava, vášeň pre nejakú obľúbenú činnosť či koníček a dobré vzťahy s blízkymi. Samota sa vo viacerých novodobých štúdiách ukázala dokonca ako toxická.

Čo všetko nám môže pomôcť predísť stavu vyhorenia a udržať náš organizmus dlhodobo v dobrej kondícii? Ako reagovať na ľudí, ktorí náš stav vyhorenia nevedomky zľahčujú a ako sa motivovať v ťažkých chvíľach?

Vypočujte si novembrovú prednášku Karola Kováča a dozviete sa o syndróme vyhorenia a jeho riešení všetko potrebné.

O prednášajúcom

Mgr. Karol Kováč, PhD., je psychológ a zakladateľ Inštitútu stresu v Trnave. Témam stresu, syndrómu vyhorenia a psychohygieny sa profesijne venuje 15 rokov. V individuálnej praxi pracuje s rozmanitými cieľovými skupinami: s manažérmi, majiteľmi spoločností, učiteľmi, lekármi či vrcholovými športovcami. Jeho portfólio prednášok a workshopov absolvovalo viac ako 7 000 účastníkov. Odborník je súčasťou medzinárodného tímu zaoberajúceho sa výskumom autonómneho nervového systému. Absolvoval psychosomatický výcvik na Univerzite Palackého v Olomouci, ucelený koučujúci výcvik ICF s názvom Umenie zmyslu nielen v biznis koučovaní, autogénny tréning, Jacobsonovu progresívnu svalovú relaxáciu či integratívnu prácu s motiváciou a so zmenou.

O svoje skúsenosti, poznatky a praktické zručnosti sa delí v rámci akademickej praxe so študentmi psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Články o prevencii a dôsledkoch stresu publikuje v popularizačných časopisoch a novinách (Forbes, Hospodárske noviny, Trend, Zdravotnícke noviny) aj v odborných periodikách. Témou posledného článku, ktorý bol publikovaný v roku 2022 v International Journal of Environmental Research and Public Health, je štandardizácia dotazníka o syndróme vyhorenia.

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. mája 2008.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky