Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová štúdia: Narcistickí šéfovia brzdia firmu v napredovaní

Galina Lišháková

Keďže chcú slávu iba pre seba, znemožňujú výmenu prospešných informácií medzi pobočkami organizácie.

Nadmerne zväčšená šéfka a zmenšený podriadený. Obrázok ilustruje narcizmus. Zdroj: iStockphoto,.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Narcisti na prvý dojem pôsobia ako tie najočarujúcejšie osobnosti. Sú zábavní, vtipní, charizmatickí, výreční. Až keď ste s nimi intenzívnejšie, spoznáte ich temnú stránku. Chladnokrvne idú za svojimi cieľmi, neváhajú prekrúcať fakty, klamať a ubližovať. Psychológovia hovoria, že určitá dávka narcizmu je zdravá a je v každom z nás, ale „čistí“ narcisti vedia napáchať v intímnych vzťahoch aj v spoločnosti veľa škôd. Psychologický výskum sa preto snaží čo najdetailnejšie zmapovať tento typ osobnosti a jej dosah na iných.

Výsledky štúdie čínskych vedcov o narcistických šéfoch, ktorú nedávno uverejnil portál Strategic Management Journal, môžu byť prínosom pre zamestnávateľov aj zamestnancov. Iná štúdia, uverejnená na SAGE Journals, vysvetľuje, prečo narcisti obľubujú hierarchické usporiadanie. A metaanalýza vedeckých štúdií o narcistoch, uverejnená na portáli APA PsycNet, dokazuje súvis medzi narcizmom a agresiou.

Narcistický šéf sa nedá poúčať

Čínski vedci v prvej spomínanej štúdii skúmali dosah narcistických šéfov na firmy s viacerými obchodnými pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami. Veľká časť úspechu takýchto firiem totiž spočíva vo výmene skúseností medzi uvedenými jednotkami, ovplyvňuje výkonnosť firmy aj jej schopnosť rýchlo sa adaptovať na neustále zmeny.

Autori štúdie zozbierali a analyzovali údaje o výmene pracovných informácií zo 118 obchodných jednotiek istej čínskej headhuntingovej spoločnosti, čiže spoločnosti zameranej na „lov mozgov“. Išlo o firmu, ktorá pomáha klientskym organizáciám z rôznych odvetví získavať talenty na strednú a vyššiu úroveň manažmentu a hľadať kľúčových technických pracovníkov. Hlavná úloha obchodných jednotiek si vyslovene vyžadovala, aby navzájom komunikovali a týmto spôsobom sa jedna od druhej učili.

„Mnoho veľkých spoločností možno opísať ako multipodnikové firmy alebo formu organizácie, ktorá má materskú firmu a dcérske jednotky. Finančnou logikou takej organizácie je, že znalosti a zručnosti, ktoré sa nachádzajú v jednej jednotke, možno použiť v inej jednotke,” povedal Abhinav Gupta, docent manažmentu na UW Foster School of Business a spoluautor štúdie. Tá odhalila, že ak dané jednotky navzájom nespolupracujú tak, ako by si spoločnosti želali, príčinou môže byť narcistický šéf.

Docent Xin Liu, vedúci autor štúdie, uviedol dva možné dôvody, prečo narcistickí šéfovia prenos informácií brzdia. Po prvé, môžu byť silne presvedčení, že majú lepšie znalosti a viac rozumejú problémom svojej jednotky ako vedúci pracovníci v iných jednotkách. Tým pádom ich vedomosti považujú za menejcenné. Po druhé, môžu veriť, že prenos znalostí by mohol znížiť ich pocit nadradenosti a jedinečnosti a v snahe zachovať svoj „dokonalý“ obraz odmietajú preberať znalosti iných.

Zložitosť prostredia narcistov oslabuje

Avšak, autori štúdie si všimli, že existuje jedna výnimka, keď si narcisti vymieňajú skúsenosti s vedúcimi iných pobočiek. A to vtedy, keď pracujú v zložitom a dynamickom firemnom prostredí, kde by ich nepochopenie situácie mohlo položiť na lopatky. V skutočnosti totiž majú veľmi krehké sebavedomie, machrov len predstierajú, takže je pre nich životne dôležité, aby ich nikto neodhalil.

Štúdia poukazuje na to, že firmy, ktorých organizácia je postavená na výmene informácií medzi pobočkami alebo dcérskymi spoločnosťami, by si mali obzvlášť dávať pozor, aby nezamestnali na vedúcich pozíciách narcistov.

Noha muža v čiernej topánke šliape po vajíčkach, na ktorýách sú namaľované vydesené tváre. Obrázok ilustruje moc a strach. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Túžba po moci ide ruka v ruke s narcizmom

V roku 2016 vedci porovnali výsledky piatich štúdií, ktoré zisťovali, či narcisti podporujú a obľubujú hierarchické usporiadanie vo firmách a organizáciách. Dokopy tak preskúmali 664 mužov a 542 žien na vedúcich pozíciách. Z výsledkov vyplynulo, že narcisti v organizácii preferovali hierarchické usporiadanie, ak bola šanca, že by v nej mohli postupovať. Uprednostňovali ho aj vtedy, keď už boli na danom stupni hierarchie vysoko postavení a očakávali, že na ňom ešte môžu stúpať. Nie je to nič prekvapujúce, naopak, len to potvrdzuje všeobecnú charakteristiku narcistov ako ľudí, ktorí túžia po moci. Úplný výsledok vedeckej analýzy nájdete na portáli SAGE Journals.

Narcista je zvyčajne aj agresor

Vedci zo Štátnej univerzity v Ohiu spravili v minulom roku metaštúdiu, v rámci ktorej skúmali vzťah medzi narcizmom a agresivitou. Ide o komplexnú analýzu 437 štúdií z celého sveta, na ktorých participovalo dokopy 123 043 účastníkov. Zverejnil ju portál APA PsycNet (Americká psychologická asociácia).

Výsledok danej metaštúdie poskytuje doteraz najlepší dôkaz, že narcizmus je dôležitým rizikovým faktorom pre agresiu aj násilie. Prepojenie medzi narcizmom a agresiou sa totiž zistilo u ľudí so všetkými úrovňami narcizmu a rôznymi typmi prejavov agresie, či už fyzickou, verbálnou, alebo šikanovaním. Výsledky tiež naznačujú, že kľúčovým spúšťačom agresie je provokácia, napríklad nesúhlas s názorom narcistu.

Narcista neodpúšťa nesúhlas

Narcisti dokážu veľmi znenávidieť kohokoľvek, kto ich urazí alebo s nimi otvorene nesúhlasí. Snažia sa mu potom pomstiť, napríklad navyšovaním pracovných úloh alebo šikanovaním, aby ho prinútili dať dobrovoľne výpoveď. Upozorňuje na to článok na portáli Choosing therapy, pričom sa odvoláva na knihu Strategická inteligencia: Koncepčné nástroje vedúce k zmene od Michaela Maccobyho.

Jej autor upozorňuje, že narcistický šéf môže mať na svojich podriadených, najmä tých, ktorí mu ležia v žalúdku, devastačný vplyv. Dosiahne, že začnú pochybovať o svojich schopnostiach, poklesne im radosť z práce a kreativita, môže sa u nich vyvinúť syndrómom vyhorenia. A to všetko im napokon môže pošramotiť pracovnú povesť.

Ako identifikovať narcistického šéfa na pracovnom pohovore?

  • Vyhýba sa vašim otázkam o svojom manažérskom prístupe.
  • Je rozptýlený a nevenuje vám plnú pozornosť.
  • Dáva sľuby, ktoré sa zdajú byť príliš dobré na to, aby boli pravdivé.
  • Má nevhodné, prípadne ponižujúce komentáre o iných zamestnancoch firmy.
  • Nehovorí nič negatívne o pracovnom mieste, o ktoré sa uchádzate. Prečo je to podozrivé? Všetko má predsa svoje plusy aj mínusy.

Zdroj: Choosing therapy

Tri stratégie na narcistického šéfa

  • Odíďte z práce skôr, ako sa pre vás stanú podmienky na pracovisku neznesiteľné.
  • Alebo, ako radí Maccoby, začnite si posilňovať sebaúctu mimo pracoviska. Môžete napríklad behať, vstúpiť medzi ochotníckych divadelníkov, pestovať akúkoľvek záľubu, ktorá vám prinesie radosť a pocit vlastnej hodnoty.
  • Lichoťte svojmu šéfovi alebo buďte voči nemu aspoň trochu diplomatický. Narcisti milujú pochvalu a pocit vlastnej dôležitosti. Vyhýbajte sa ich kritike a konfliktu. Maccoby na margo narcistov, ktorí majú napríklad tendenciu byť vizionármi a vedia očarujúco rečniť, odporúča: „Pozorujte a učte sa!”

Zdroj: Choosing therapy

Zdroje: DOI: 10.1002/smj.3406; DOI: 10.1037/bul0000323; DOI: 10.1177/0149206319892678ScienceDaily.com, Choosing therapy. com

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky