Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Ako ovplyvňuje stres fungovanie mozgu?

VEDA NA DOSAH

Výskum v neurovedách a psychiatrii preukázal, že najčastejším spúšťačom vážnych psychických porúch, napríklad schizofrénie, je chronický psychosociálny stres. Ten môže byť spôsobený rôznymi faktormi od prežitia traumy v detstve cez šikanu, závažnejšie životné udalosti, ako je napríklad strata práce až po preťaženie každodennými okolnosťami. Dr. Kasanova v prednáške priblížila, ako prežívanie stresových situácií ovplyvňuje fungovanie mozgu.

Dozvedeli sme sa, ako náš mozog reaguje na stres a ako to môže viesť k strate motivácie, ale aj k príznakom schizofrénie, ako sú paranoja a halucinácie. Tak ako naše každodenné správanie, skúsenosti a okolnosti dokážu dôležité mozgové centrá „rozladiť“, tak ich dokážu aj vrátiť do rovnováhy. To, ako a ktoré aspekty nášho správania a prostredia nášmu mozgu a duševnému zdraviu neprospievajú, ale aj to, ako ich môžeme ovplyvniť a zlepšiť, sme sa dozvedeli v letnom špeciále vedeckej kaviarne.

Kto je Zuzana Kasanova

Zuzana Kasanova, PhD. je úspešná slovenská eurovedkyňa, molekulárna biologička a psychologička z Centra pre kontextuálnu psychiatriu na Leuvenskej univerzite v Belgicku. Oblasťou jej vedeckého záujmu je výskum psychologických a neurálnych mechanizmov podieľajúcich sa na vzniku symptómov schizofrénie.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky