Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nominujte výnimočných učiteľov prírodných vied. Tretí ročník Ceny Dionýza Ilkoviča sa začína

VEDA NA DOSAH

finalisti súťaže v roku 2018

Za každým úspešným žiakom stojí obetavý učiteľ. Na Slovensku máme veľa pedagógov a mentorov, ktorí študentom často venujú viac, ako musia, vrátane svojho voľného času. Ich práca však veľakrát zostáva bez povšimnutia a aj preto vznikla Cena Dionýza Ilkoviča, ktorá oceňuje výnimočných učiteľov za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch.

„Je to veľmi príjemný pocit, keď si niekto všimne, čo robíte a odmení vás za to. Myslím si, že keby som rozmýšľal či odísť zo školstva, práve takáto cena by mohla byť impulzom zostať,“ vyjadruje sa k súťaži Ľubomír Konrád zo žilinského Gymnázia Veľká okružná 22, víťaz minulého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča.

Učiteľom chýba uznanie za nezištnú prácu 

Podľa výsledkov testovania PISA sa v roku 2017 slovenskí 15-roční žiaci prepadli v matematike a v prírodných vedách pod priemer krajín OECD. Napriek plošne sa zhoršujúcej situácií u nás, máme stále veľa študentov, ktorí majú výnimočné nadanie. Dokazujú to napríklad aj ich úspechy na domácich, ako aj na medzinárodných vedeckých súťažiach.

„Veľkú zásluhu na tom majú aj obetaví učitelia, pre ktorých je práca stále životným poslaním. Robia ju s radosťou a nadšením, aj vo voľnom čase a nad rámec povinností. Veľakrát ale zostáva nedocenená,“  hovorí odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý je takisto prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT) a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV. Cieľom Ceny Dionýza Ilkoviča je túto situáciu zmeniť.

„Verím, že cena Dionýza Ilkoviča pomôže zlepšiť úroveň výučby prírodných vied a že inšpiruje aj ďalších učiteľov, ktorí sa venujú iným predmetom,” vyjadril sa víťaz prvého ročníka ocenenia, Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciac

Kritériá ocenenia a nominácie

Vo štvrtok 6. júna 2019 odštartovali nominácie do tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča. Po prvýkrát bude ocenenie odovzdané pod hlavičkou Nadácie Dionýza Ilkoviča, ktorej založenie inicioval zakladateľ ceny, technologická spoločnosť PosAm. Ocenenie je určené pre pedagógov a nepedagogických dobrovoľníkov na základných a stredných školách. Uzávierka nominácií je 15. septembra 2019.

„Títo učitelia pracujú denne s talentom mladých ľudí a pomáhajú im pripraviť sa na život tak, aby boli úspešní. Považujeme za správne takýchto ľudí oceniť. Navyše ako zamestnávateľ veľmi oceňujeme vybavenosť, s ktorou takýto absolventi prichádzajú na trh práce“ vysvetľuje vznik súťaže Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti PosAm.

Výnimočných mentorov môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie tak robia ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. O cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg, aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií. Sú nimi dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora. Finalisti a víťaz získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000,00 eur. Nominačný formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke súťaže Cena Dionýza Ilkoviča.

Informácie a foto poskytla: Alexandra Strapáková, PR agentúra Seesame

Redigovala a uverejnila: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky