Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nominujte učiteľov a dobrovoľníkov za výnimočnú mimoškolskú prácu!

VEDA NA DOSAH

Cena Dionýza Ilkoviča

Začína sa druhý ročník Ceny Dionýza Ilkoviča. Cena sa udeľuje pedagógom aj nepedagogickým dobrovoľníkom za rozvoj mimoškolskej činnosti na základných a stredných školách v prírodovedných predmetoch ako sú matematika, fyzika, chémia a informatika. Finalisti a víťaz ocenenia získajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur. Dňom 20. februára ich môžu na ocenenie nominovať kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti.

Prečo ocenenie vzniklo

Práca nad rámec povinného vyučovania nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Ocenenie to má pomôcť zmeniť.

Mnohí učitelia, vychovávatelia a nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Robia ju často vo voľnom čase, s radosťou a nadšením. Ich práca je pritom spoločensky nedocenená“, hovorí odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a predseda poroty doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., ktorý je takisto prezidentom Medzinárodného turnaja mladých fyzikov (IYPT) a vedeckým pracovníkom Fyzikálneho ústavu SAV. „Verím, že táto cena pomôže zlepšiť výučbu prírodných vied, že inšpiruje aj ďalších učiteľov, kolegov, ktorí sa venujú iným predmetom,” uviedol víťaz prvého ročníka ocenenia Jozef Smrek z Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.

Podľa minuloročných výsledkov v testovaní PISA sa slovenskí 15-roční žiaci minulý rok prepadli pod priemer krajín OECD aj v matematike a prírodných vedách. Kvalita vzdelávania v tejto oblasti však bola podľa M. Plescha v minulosti na špičkovej úrovni. Dôkazom prepadu v súčasnosti je aj klesajúci počet zlatých a strieborných medailí z medzinárodných súťaží. „Kedysi to bola bežná, dnes je to výnimočná trofej. Napriek tomu sú tu dobrovoľníci, ktorí v rámci mimoškolskej činnosti formujú budúcich vedcov.”

Kritériá a priebeh ocenenia

Nominovaný môže byť jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup. Členmi poroty, ktorej bude predsedať Martin Plesch, budú:

prof. Ing. Ivo Čáp, CSc., Žilinská Univerzita
doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc
Mgr. Milena Partelová, Základná škola s materskou školou Sibírska, Bratislava
prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v Bratislave

Harmonogram ocenenia pre rok 2018

Harmonogram ocenenia pre rok 2018

Kto stojí za ocenením

Podpora talentov a osobností v oblasti prírodných vied je súčasťou misie spoločnosti PosAm, ktorá je vyhlasovateľom ocenenia. „Cena vznikla ako poďakovanie, pocta aj povzbudenie ľuďom, ktorí pracujú v školstve v oblasti prírodných vied,“ vysvetľuje Marián Marek, generálny riaditeľ spoločnosti. „Veríme, že obchodné pôsobenie v oblasti informačných technológií má mať aj širší spoločenský rozmer.“ Po úspešnom prvom ročníku, do ktorého bolo nominovaných 43 pedagógov aj nepedagogických zamestnancov škôl z celého Slovenska, prevzalo nad ocenením záštitu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dionýz Ilkovič

Profesor, fyzik a fyzikálny chemik (18. január 1907 – 3. august 1980). Jeho rovnica je jedno z vrcholných diel modernej vedy z druhej polovice 20. storočia. Rovnako fascinujúce je však aj jeho učiteľské nadanie a osobnosť. Učiteľská legenda, zapálený vedátor a srdečný človek. Dionýz Ilkovič mal talent rozprávať o zložitej vede rečou, ktorej rozumeli aj mladí žiaci. Namiesto memorovania alebo čítania študentom názorne demonštroval zákony fyziky.

Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy. Tento vedecký objav je dodnes známy ako Ilkovičova rovnica.

Slovenský fyzik svetového významu

V čase vrcholiacej svetovej hospodárskej krízy si dlho nevedel zohnať stabilnú prácu, preto si privyrábal doučovaním. Neskôr sa zamestnal ako pomocný učiteľ matematiky, fyziky a chémie na dievčenskom gymnáziu, a potom štátnom reálnom gymnáziu v Prahe-Bubenči. Rozvinul si talent rozprávať o zložitej vede rečou, ktorej rozumeli aj stredoškoláci. Namiesto memorovania učil s pomocou názorných príkladov a experimentov. Túto schopnosť využíval aj neskôr na vysokoškolských prednáškach alebo pri organizovaní vedeckého seminára pre študentov.

Dionýz Ilkovič priniesol na Slovensko veľa netradičných a moderných vzdelávacích metód. Jednou z nich boli aj takzvané Matematicko-fyzikálne rozhovory. Išlo o vedecké semináre formou diskusií, na ktorých sa okrem akademických kapacít zúčastňovali aj bežní študenti. Profesor Ilkovič dokonca priviedol na tieto semináre aj niekoľko svetovo uznávaných zahraničných hostí. Počas druhej svetovej vojny, keď profesor začal učiť na viacerých slovenských vysokých školách, neexistovala moderná učebnica fyziky. A tak ju sám napísal. Napokon vyšla až v piatich vydaniach.
(Zdroj: https://www.cenadi.sk/kto-bol-dionyz-ilkovic/)

Nominujte učiteľov a dobrovoľníkov za výnimočnú mimoškolskú prácu. Prihlásiť osobnosti, ktoré sa venujú mimoškolskej činnosti, môže ktokoľvek prostredníctvom formulára. Nominácie pre rok 2018 sa spúšťajú 20. februára 2018.

 

Informácie redakcii poskytla Marianna Dúbravická z PR agentúry Seesame.

Fotozdroj: profesor Dionýz Ilkovič (Wikipédia)

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky