Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chlapci prežívajú depresiu inak ako dievčatá

Justína Mertušová

Depresia je porucha, ktorá postihne počas života takmer každého štvrtého človeka.

Teenager v depresii na školských toaletách. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Obdobie dospievania môže byť náročné. Spolu s fyzickými zmenami v tele, intenzívnym tlakom rovesníkov a zvýšeným pocitom sociálnej úzkosti majú tínedžeri často problémy nájsť si svoje miesto. Mnohí chcú zapadnúť, zatiaľ čo iní chcú vyniknúť, dokonca rebelujú. Depresia tínedžerov sa spája s obdobím prechodu z dieťaťa na dospelého. Štúdie z posledných rokov ukazujú, že existujú výrazné rodové rozdiely v depresii tínedžerov.

Nárast depresie u tínedžerov

Viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete trpí depresiou. Depresia, ktorá sa niekedy vyskytuje súčasne s inými duševnými ťažkosťami (napríklad úzkosťou, bipolárnou poruchou, užívaním návykových látok), sa okrem iných potenciálnych symptómov vyznačuje zhoršenou náladou, stratou záujmu a potešenia, zmenami v spánku a zníženou chuťou do jedla.

Od roku 2011 do roku 2021 vzrástol pocit neustáleho smútku alebo neustálej beznádeje u chlapcov z 21 na 29 percent. U dievčat narástol na neuveriteľných 57 percent.

Obeť kyberšikany na strednej škole. Zdroj: iStockphoto.com

Obeť kyberšikany na strednej škole. Zdroj: iStockphoto.com

Prežívanie depresie sa môže líšiť

Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami však nemusí byť taký veľký, ako naznačujú čísla. Depresia sa prejavuje inak u chlapcov a mužov a inak u dievčat a žien.

Dievčatá majú väčšiu pravdepodobnosť prežívania pocitov vnútorne, zatiaľ čo chlapci ich skôr externalizujú. Namiesto plaču, keď sa cítia na dne, sa chlapci môžu správať podráždene alebo sa biť. Alebo sa môžu zapojiť do riskantných, impulzívnych či dokonca násilných činov.

Vnútorne orientované výrazy ako smútok a beznádej míňajú tieto typicky mužské tendencie. A mužské normy, ktoré stotožňujú smútok so slabosťou, môžu spôsobiť, že tí, ktorí prežívajú uvedené emócie, to aj menej priznajú.

„Rodové normy sú veľmi silno zakorenené,“ hovorí Leslie Adamsová, výskumníčka v oblasti správania na Univerzite Johna Hopkinsa. Počas dospievania chlapci absorbujú správanie a informácie o mužskosti od priateľov, rodiny či zo sociálnych médií. „Pripustenie si pocitov smútku a beznádeje je v rozpore s týmito naučenými všeobecnými scenármi,“ hovorí Adamsová.

Výskum ukázal, že muži, ktorí zápasia so samovražednými myšlienkami, vyhľadajú pomoc zriedkavejšie ako ženy. Lekári tiež zistili, že muži, ktorí mali depresiu, často nemajú klasické symptómy, ako je smútok, ale namiesto toho sa prezentujú ako nepriateľskí, impulzívni a agresívni. Odborníci preto odporúčajú zmeniť psychologické dotazníky a prispôsobiť ich.

Rozdielny nástup depresie

Vedci sledovali 9300 mladých tínedžerov od 11 do 22 rokov. Zistili, že dospievajúce dievčatá mali s výnimkou veku 10 až 11 rokov viac depresívnych symptómov ako chlapci. Maximálna úroveň symptómov depresie sa vyskytla vo veku 20,4 roka u mužov a vo veku 19,6 roka u žien. Najrýchlejší nárast symptómov depresie nastal vo veku 16,4 roka u mužov a 13,5 roka u žien.

Symptómy depresie u mladých mužov a žien majú teda rôzne trajektórie. Jedným z možných vysvetlení tohto rozdielu je skoršia puberta u žien v porovnaní s mužmi.

U dievčat je skorší vek, keď dostanú svoju prvú menštruáciu, spojený s väčším výskytom depresívnych symptómov. Hormonálne zmeny a transformácie v štruktúre a funkcii mozgu podporujú nesúlad medzi systémami zapojenými do regulácie vzrušenia a emócií a systémami zapojenými do kognitívnej modulácie správania. Táto zvýšená reaktivita a citlivosť na stres u dospievajúcich dievčat môže viesť k úzkosti a depresii.

Dospievajúce dievčatá sa tiež viac zaujímajú o to, ako ich vnímajú ostatní. Zatiaľ čo tieto rozdiely v pohlaví vysvetľujú celkové rozdiely v miere depresie, na nedávnom náraste sa môžu podieľať aj iné faktory.

Teenageri používajúci smartfóny. Zdroj: iStockphoto.com

Tínedžeri používajúci smartfóny. Zdroj: iStockphoto.com

Sociálne médiá nepomáhajú

Nárast miery depresie medzi tínedžermi ide ruka v ruke s nárastom popularity smartfónov a digitálnych médií. Treba si uvedomiť, že dnešní tínedžeri nepoznali svet sociálnej interakcie (komunikácie) bez sociálnych médií.

Mladí muži i mladé ženy trávia značné množstvo času používaním svojich smartfónov. Podľa odborníkov sú však nimi viac ovplyvnené dospievajúce dievčatá.

Jedným z dôvodov môže byť, že dievčatá trávia viac času socializáciou, a keďže aj viac riešia, čo si o nich myslia ostatní, a porovnávajú sa, môžu väčšmi pociťovať úzkosť a depresiu. Chlapci tiež do istej miery používajú sociálne médiá, ale majú tendenciu používať ich viac na hranie hier.

Vedci potvrdili súvislosť medzi miernym alebo intenzívnym používaním digitálnych médií a zvýšenou mierou problémov duševného zdravia a zhoršenej psychickej pohody u dospievajúcich dievčat. V tejto štúdii boli dievčatá, ktoré strávili na sociálnych sieťach šesť a viac hodín denne, výrazne nešťastnejšie ako tie, ktoré na sociálnych sieťach strávili iba 30 minút. U chlapcov boli rozdiely menej badateľné.

Uvedomenie si a skoršie vyhľadanie pomoci môžu pomôcť zlepšiť symptómy depresie a znížiť jej pravdepodobnosť výskytu aj neskôr v živote.

Zdroj: Therapeutic-partners, Sciencenews, Psychologytoday

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky