Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Amaveťáci doniesli z Indonézie zlato

VEDA NA DOSAH

Stredoškoláci Alex Kanderka, Jozef Jabczun a Michal Trúchly bodovali na Medzinárodnej súťaži mládeže vo vede, technike a inžinierstve (ISTEC 2022).

Záber, na ktorom sú žiaci súťažiaci na ISEC 2022 na pódiu. Zdroj: AMAVET

Súťaž ISTEC 2022 sa konala v hoteli Horison Ultima Bandung v meste Bandung Indonézii. Zdroj: AMAVET

ISTEC 2022, Medzinárodná súťaž mládeže vo vede, technike a inžinierstve (International Science Technology and Engineering Competition), sa konala 15. – 18. apríla v meste Bandung v Indonézii.

Prvýkrát sa na nej zúčastnili aj súťažiaci zo slovenského AMAVET-u, a to s výrazným úspechom! V kategórii Veda získali zlatú medailu Alex Kanderka a Jozef Jabczun a v kategórii Technika vybojoval tiež zlatú medailu Michal Trúchly. Všetci postúpili na svetovú súťaž v Indonézii z finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021.

Súťaž bola určená pre žiakov od 10 do 22 rokov v troch kategóriách – kategórie pre základné školy, prvý stupeň stredných škôl (SŠ) a druhý stupeň SŠ. Žiaci najprv zasielali abstrakt (zhrnutie), na základe ktorého mohli postúpiť do súťaže. Na podujatí sa zúčastnili tímy žiakov zo všetkých kontinentov sveta, prevažne z Ázie.

Súťaž mala hybridný charakter

Organizátori spojili prezenčnú a online formu na platforme Zoom. Konala sa v hoteli Horison Ultima Bandung v meste Bandung v Indonézii, kde žiaci prezentovali svoje projekty. V hlavnej sále s pódiom prebehlo najskôr otvorenie s príhovormi, ktoré vysielali aj online cez Zoom. Potom nasledovalo samotné hodnotenie. Naši reprezentanti boli pripojení online a prezentovali svoje projekty pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Koncept recyklácie plastov. Zdroj: iStockphoto.com

Michal Trúchly predstavil na ISEC 2022 projekt Recyklácia PET fľaše na vlákno pre 3D tlač. Obrázok je ilustračný. Zdroj: iStockphoto.com

Za AMAVET a Slovensko sa zúčastnili dva projekty, oba získali zlatú medailu vo svojej kategórii:

Alex Kanderka a Jozef Jabczun zvíťazili v kategórii Veda za 2. stupeň SŠ s projektom s názvom Aplikácia sorpčných procesov na efektívnu sanáciu polychlórovaných bifenylov a ťažkých kovov v rôznych prostrediach. Porota ešte počas hodnotenia gratulovala Alexovi a Jakubovi k práci i výsledkom.

Michal Trúchly zvíťazil v kategórii Technika za 2. stupeň SŠ s projektom Recyklácia PET fľaše na vlákno pre 3D tlač. Michal dostal otázku, ako sa jeho zariadeniu darí na trhu a aké sú odozvy. Napriek tomu, že ide ešte len o študentský projekt, na komisiu urobil dojem. Myslela si totiž, že je to už komerčný produkt.

Organizátor podujatia Indonézska vedecká spoločnosť (Indonesia Scientific Society (ISS)) uzavrel v roku 2022 s AMAVET-om memorandum o spolupráci, v rámci ktorého bolo možné na ISTEC-u udeliť špeciálnu cenu miestnemu tímu formou účasti na novembrovom finále Festivalu vedy a techniky AMAVET v Bratislave.

Zdroj: TS AMAVET
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky