Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cenu Dionýza Ilkoviča si prevzali pedagogičky, ktoré v žiakoch rozvíjajú talent pre vedu

VEDA NA DOSAH

Jedna pestuje ich vášeň pre chémiu, ďalšia pre matematiku a tretia pre biológiu. Robia to v rámci mimoškolskej činnosti.

Elena Kulichová (v strede), absolútna víťazka Cney D.Ilkoviča, vľavo finalistka M. Feretová a vpravo Dományová. Zdroj: Seesame

Absolútnou víťazkou Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021 sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma finalistkami sú matematikárka Mária Dományová z Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Zdroj: Seesame

Cenu Dionýza Ilkoviča každoročne udeľuje Nadácia Dionýza Ilkoviča a je určená pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov, ktorí sa venujú rozvoju talentovaných žiakov v oblasti prírodných vied v rámci mimoškolskej činnosti. To znamená, že so žiakmi po zvonení pracujú na experimentoch a pripravujú ich na domáce aj medzinárodné prírodovedné súťaže.

Absolútnou víťazkou Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021 sa stala učiteľka chémie Elena Kulichová z Novák. Ďalšími dvoma finalistkami, vybranými odbornou porotou, sú matematikárka Mária Dományová z Michaloviec a Miriam Feretová, ktorá učí biológiu v Prešove. Záštitu nad ocenením prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Cena Dionýza Ilkoviča bola udelená už piatykrát. Avšak až teraz ju odovzdal do rúk finalistkám osobne minister školstva.

„Práve uplynulé obdobie nám ukázalo, ako veľmi potrebujeme ľudí, ktorí pracujú vo vedných odvetviach – či už hovoríme o vedcoch a výskumníkoch, ktorí hľadajú lieky na ochorenia a spôsoby, ako im predchádzať, alebo hovoríme o lekároch, ktorí nás liečia z ochorení, alebo sú to informatici a vývojári technológií, vďaka ktorým sme sa mohli, aj napriek tomu, že sme boli zatvorení doma, spojiť so svojimi blízkymi a komunikovať s nimi. Na začiatku kariéry všetkých týchto ľudí stáli učitelia. Boli to učitelia, ktorí mladého človeka nadchli, prebudili v ňom záujem o vedu či výskum, a pomohli tak vychovať talentovaných ľudí dneška. Cena Dionýza Ilkoviča oceňuje práve takýchto učiteľov,” povedal po odovzdaní cien minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

S nedostatkom učiteľov klesá úspešnosť žiakov

Pedagógov na Slovensku ubúda a ich priemerný vek rastie. Jednou z hlavných obáv zástupcov Nadácie Dionýza Ilkoviča je preto to, čo sa stane, keď odídu do dôchodku aj poslední zanietení učitelia.

„Priemerný vek pedagógov, ktorí sa venujú mimoškolskej činnosti, najmä v oblasti prírodných vied, je dobre cez 50 rokov. Aj od nich samotných vieme, že mladých učiteľov nepribúda. A preto sa pýtame, kto bude trénovať naše budúce vedecké hviezdy. A čo sa stane s našou krajinou, ak nepodporíme tých, ktorí majú potenciál posunúť Slovensko vpred a vytvárať pracovné miesta,” varuje predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča Marián Marek.

Jeho slová potvrdzuje fakt, že aj keď v minulom roku získali slovenskí žiaci na medzinárodných prírodovedných súťažiach viac ako 40 medailí, trend ukazuje skôr na neustály pokles úspešnosti.

Nadácia Dionýza Ilkoviča sa sústredí výhradne na podporu učiteľov a žiakov v oblasti prírodných vied so zameraním na mimoškolskú činnosť. Preto je odborným garantom, ale aj predsedom poroty, ktorá hodnotí nominácie pedagógov, vedúci oddelenia Fyzikálneho ústavu SAV doc. RNDr. Martin Plesch, PhD.

Martin Plesch je zároveň prezidentom medzinárodnej súťaže Turnaj mladých fyzikov. „Tento rok došlo k jednej zásadnej zmene v pravidlách ocenenia. Prvýkrát mohli byť okrem matematiky, fyziky, chémie a informatiky nominovaní aj učitelia biológie. A bolo to vidno! Mnoho nominácií získali práve biologikárky. Celkovo prišlo 51 kvalitných nominácií na 41 rôznych pedagógov,” hodnotí nominácie Martin Plesch. Dodáva: „Ukazuje sa nám zaujímavá vec. Za tých 5 rokov máme viacero nominovaných, ale aj finalistov z rovnakých škôl. To je aj prípad tohto roka. Zrejme na tých školách niečo funguje skutočne inak, lepšie, keď sú tam takí kvalitní učitelia a také kvalitné učiteľky. Bol by som veľmi rád, keby sa to „niečo” prenieslo do systémových riešení pre celý vzdelávací systém,” uviedol Martin Plesch a oznámil mená troch finalistiek Ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021.

Zdroj: TS Seesame

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky