Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Školstvo robí kroky, aby sa ukrajinskí žiaci a ukrajinské žiačky začlenili čo najlepšie

VEDA NA DOSAH

Rezort odporúča komunikovať aj so žiakmi jednotlivých škôl a pripraviť ich na príchod nových detí.

Učiteľka základnej školy pomáha žiačke s učením v triede. Obe majú rúška kvôli koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com.

Ministerstvo školstva na svojom webe v záložke Situácia na Ukrajine zverejnilo všetky postupy a odporúčania, ktoré majú školy dodržiavať pri zaraďovaní ukrajinských žiakov a žiačok do tried. Pre ich rodičov sú dostupné informačné letáky v slovenčine aj ukrajinčine spolu s kontaktmi na poradenstvo v ukrajinskom jazyku.

Metodickú prípravu škôl a učiteľov realizujú priamo riadené organizácie ministerstva, ako sú MPC, VúDPaP, ŠPÚ či IUVENTA prostredníctvom webinárov a seminárov.

Poskytnú jazykové kurzy

Po príchode na Slovensko požiadajú rodičia z Ukrajiny o azyl alebo dočasné útočisko. Následne navštívia školu, do ktorej chcú zaradiť svoje dieťa, a predložia doklad o tom, že sa začalo konanie o poskytnutie azylu alebo dočasného útočiska. Škola potom posúdi vedomosť žiaka a zaradí ho do príslušnej triedy a príslušného ročníka.

„Odporúčame tiež rodičom, aby školu informovali aj o napríklad stravovacích potrebách žiaka alebo o záľubách žiaka či krúžkoch, ktoré by mohol navštevovať, aby sa tak žiak mohol čo najlepšie adaptovať. Na informačných letákoch nájdu rodičia aj telefónne čísla, na ktoré sa môžu obrátiť o pomoc v ukrajinskom jazyku,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling.

V zmysle zákona je škola povinná zaradiť žiaka do triedy a do ročníka. Na základe poznatkov z praxe aj skúseností odborníkov odporúča rezort zaradiť žiaka do príslušného ročníka podľa jeho veku, a to podmienečne a s poskytnutím jazykového kurzu. Riaditeľ školy zabezpečí pedagóga, ktorý bude zodpovedný za kurz, a následne požiada o vykrytie nákladov. Pokyny k organizovaniu kurzov štátneho jazyka nájdu školy na webe Štátneho pedagogického ústavu.

Dôležité je hovoriť aj so žiakmi

Rezort školstva zároveň odporúča riaditeľom a učiteľom komunikovať o príchode žiakov z Ukrajiny do školy aj so samotnými žiakmi a pripraviť ich na túto situáciu.

„V tejto chvíli je dôležité pomôcť a je dôležité vysvetliť aj žiakom, prečo je pomoc potrebná. Naším cieľom nie je iba usadiť žiaka z Ukrajiny do lavice, ale vytvoriť mu v škole prostredie, kde nájde pomoc a podporu,“ uviedol šéf rezortu školstva. Ak z dôvodu prijatia nových žiakov bude potrebné navýšiť osobné alebo prevádzkové náklady školy, bude to možné riešiť prostredníctvom dohodovacieho konania. V prípade, že vznikne nová trieda, ministerstvo je pripravené zafinancovať jej vybavenie.

Metodicko-pedagogické centrum nadviazalo v tejto veci spoluprácu so Zakarpatským inštitútom postgraduálneho vzdelávania pedagógov (ZIPPO) na Ukrajine. Spoločne pripravia pre slovenských pedagógov základné kurzy ukrajinského jazyka a kurzy, ako učiť slovenčinu ako cudzí jazyk. ZIPPO rovnako vytvára databázu učiteľov z Ukrajiny, ktorí by mohli niekoľko hodín do týždňa dištančne učiť svojich žiakov na Slovensku.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva školstva

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky