Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na ochorenie COVID-19 zomrel blízky človek takmer 7 percentám ľudí na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Podľa marcového prieskumu Ako sa máte, Slovensko? majú bezprostrednú skúsenosť s covidom už takmer dve tretiny obyvateľov.

ekur skúma RTG smímok pľúc - Covid-19. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Z výsledkov výskumu na konci marca vyplýva, že osobnú skúsenosť alebo skúsenosť z bezprostredného okolia s koronavírusom majú už takmer dve tretiny obyvateľov Slovenska, pričom na prelome januára a februára disponovala takouto skúsenosťou len približne polovica respondentov.

Ôsma vlna výskumu Ako sa máte, Slovensko? prebehla v dňoch 24. až 27. marca 2021. V tomto období klesali počty hospitalizovaných z rekordných úrovní konca februára ako aj denné počty nových prípadov ochorenia.

V čase zberu dát bol 25. marca sprísnený zákaz vychádzania a po 20.00 už neplatila výnimka pre cestu do prírody. Od tohto termínu boli tiež zakázané cesty do zahraničia na dovolenku.

Skúsenosť s ochorením COVID-19 má takmer každý

Podľa marcového prieskumu zostáva už iba 34,3 percenta respondentov, ktorí nemajú žiadnu skúsenosť s ochorením COVID-19. Osobne si ho zažilo už 13,9 percenta respondentov, kým na prelome januára a februára to bolo len 8,3 percenta.

V aktuálnom výskume uvádzali osobnú skúsenosť s koronavírusom častejšie muži (16,5 percenta) ako ženy (10,8 percenta).

17,9 percenta respondentov sa vyjadrilo, že do marca 2021 sa nakazil jeden člen alebo viacerí členovia ich domácnosti. Dáta z výskumu taktiež ukazujú, že vyše 47 percent opýtaných má známeho, ktorý si ochorením už prešiel.

pacientka s covidom na umelej ventilácii v nemocnici_1214067077istockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ťažší priebeh ochorenia je pomerne častý

Vo výskume sme sa pýtali aj na to, ako toto ochorenie prebiehalo. Takmer sedem percent (6,9 percenta) respondentov uviedlo, že člen ich domácnosti alebo blízky známy, alebo kamarát na koronavírus zomrel. Ďalších takmer 9 percent respondentov pozná člena domácnosti alebo blízkeho známeho, alebo, kamaráta, ktorý bol s koronavírusom hospitalizovaný.

Zaujímavé je, že zatiaľ čo 22,4 percenta opýtaných pozorovalo ľahký priebeh ochorenia u blízkych alebo známych, o päť percent viac ľudí malo priebeh koronavírusu horší ako chrípka (27,6 percenta).

V prípade, že respondent poznal vo svojom okolí viacerých ľudí, ktorí sa koronavírusom nakazili, prípadne ochorenie zažil sám, pýtali sme sa, aký najťažší priebeh ochorenia sa v jeho okolí vyskytol.

Obavy z epidémie len slabo súvisia so skúsenosťami s ochorením

Zaujímavosťou je, že ľudia, ktorí vo svojom okolí poznajú niekoho, kto na koronavírus zomrel, častejšie uvádzajú, že úplne obmedzili stretávanie sa s ľuďmi okrem svojej domácnosti.

Naopak, ľudia, ktorí nepoznajú nikoho, kto sa koronavírusom nakazil, deklarujú nižšiu mieru obáv.

Táto súvislosť je ale veľmi slabá a vo všeobecnosti nemá osobná skúsenosť alebo skúsenosť z najbližšieho okolia s vážnym priebehom ochorenia a smrťou súvislosť s obavami z epidémie, s ochotou dať sa zaočkovať alebo s deklarovanou mierou dodržiavania protipandemických opatrení.

„Po niekoľkých mesiacoch, keď Slovensko viedlo v rebríčkoch v miere úmrtnosti na koronavírus, už približne dve tretiny obyvateľov Slovenska poznajú niekoho v ich bezprostrednom okolí, kto sa nakazil koronavírusom, prípadne si ochorením COVID-19 prešli sami. Takmer sedem percent ľudí už pozná niekoho blízkeho, pre koho bolo ochorenie COVID-19 smrteľné. Je zaujímavé, ako slabo súvisí osobná skúsenosť so smrťou alebo závažným priebehom ochorenia so správaním sa počas pandémie a postojmi k očkovaniu. Toto zistenie naznačuje, že naše vnímanie pandémie je výsledkom komplexnejšieho posudzovania, ktoré prebiehalo počas celého trvania pandémie a väčšinou ho nezmenila ani tragická udalosť v našom okolí,“ uzatvára Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu SAV.

O projekte

Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku od začiatku prísnych karanténnych opatrení v marci minulého roku. Prieskumy iniciovali prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a s Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV. Doteraz sa zrealizovali rozsiahle zisťovania šesťkrát v roku 2020, na prelome januára a februára a v marci 2021.

Zdroj: Seesame
(LK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky