Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyšla publikácia Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Zlučuje najnovšie poznatky o germánskom osídlení na Slovensku aj o priamom dotyku nášho územia s antickou civilizáciou.

Pohľad na chrbty troch kníh Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku. Zdroj: SNM

Publikáciu Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku vydalo Slovenské národné múzeum. Zdroj: SNM

Slovenské národné múzeum (SNM) vydalo novú publikáciu s názvom Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku, ktorú zostavili kurátor SNM – Archeologického múzea Vladimír Turčan a kolektív. Knižné vydanie, ktoré syntetizuje najnovšie poznatky výskumu v oblasti germánskeho osídlenia na Slovensku, ako aj priameho dotyku nášho územia s antickou civilizáciou, je ďalším v rade publikácií z edície SNM – Museion. Knihu je možné zakúpiť v e-shope Slovenského národného múzea (www.snm-sk/eshop). Postupne bude distribuovaná aj do vybraných predajní múzeí SNM.

Kontakt s antikou na stredodunajskej hranici

Územie súčasného Slovenska sa v 1. – 4. storočí n. l. dostalo do priameho kontaktu s antickou civilizáciou na stredodunajskej hranici. Antická kultúra však prenikla taktiež severne od hranice Limes romanus, na územie obývané príslušníkmi germánskych kmeňov.

Vzťahy Germánov a Rimanov mali rôzne formy. Legionárov bojujúcich proti barbarom vystriedali v časoch mieru obchodníci. Tovary a „služby“ tu prúdili oboma smermi. Barbari, ktorí ponúkali najmä suroviny, kože, zeleninu, si spríjemňovali život hotovými výrobkami z provincií i z celého vyspelého antického Stredomoria. „Jednotliví autori v publikácii reflektujú aktuálny stav poznania doby rímskej na slovenskom území a podávajú archeologicko-historický prehľad urbanistického a stavebného vývoja konkrétnych lokalít. Ide o obdobie, v ktorom sa naše územie nachádzalo počas štyroch storočí v úzkom kontakte s antickou civilizáciou,“ vysvetlil kurátor archeologických zbierok SNM a zostavovateľ diela Vladimír Turčan.

Výskum prebiehal niekoľko rokov

Publikácia vyšla v dobe zaradenia troch významných slovenských lokalít z doby rímskej (Bratislava-Devín, Bratislava-Rusovce a Iža) na Zoznam svetového dedičstva UNESCO. Predstavuje monografické spracovanie historických a archeologických poznatkov a niekoľkoročný výskum renomovaných bádateľov v tejto oblasti, doteraz roztrúsený v odborných domácich i zahraničných publikáciách. Čitateľ tak dostáva komplexný pohľad na historické udalosti danej doby spolu s ich reflexiou v archeologických nálezoch.

Epochu, keď sa Podunajsko na základe dokladov o živote príslušníkov kniežacích a náčelníckych rodov – germánskej elity – dostalo dočasne do písomne zaznamenaných dejín, máme personifikovanú čiastočne i vďaka tomu, že mená niektorých z príslušníkov týchto rodov sa objavili zároveň v antických prameňoch. Germánske elity, kniežacie rody, ich sídla, hroby, ako aj analýza unikátnych artefaktov, vypovedajúcich o životnej úrovni a majetkových možnostiach vyššie postavených Germánov, a to všetko na pozadí politických udalosti, najmä vzťahu k Rimanom, respektíve k romantizovanému obyvateľstvu provincií, sa tak stali ťažiskovou témou výskumu i spracovania v monografii.

O edícii Museion

„Edícia SNM s názvom Museion vznikla v roku 2017 a je zameraná na vydávanie monografických diel zo všetkých základných oblastí vedeckovýskumnej činnosti Slovenského národného múzea, s dôrazom na široké spektrum historických tém, prírodné vedy, etnografiu a dejiny umenia a kultúry vrátane kultúry národností. Germánske elity v dobe rímskej na Slovensku sú už šiestou publikáciou tejto edície, o ktoré je medzi čitateľmi značný záujem,“ doplnil Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Zdroj: TS SNM
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky