Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Dejiny trochu inak: človek a životné prostredie

VEDA NA DOSAH

Dlhodobé, ako aj krátkodobé zmeny podnebia a prírodného prostredia mali dopad na dejinný vývoj človeka v každom období. Vedecká diskusia sa v súčasnosti dotýka najmä povahy a rozsahu týchto zmien, ale tiež schopnosti jednotlivých spoločenstiev čeliť im.

Dr. Nováková predstaví najdôležitejšie výsledky súčasného bádania, ktoré sa týkajú vzájomných vzťahov medzi človekom, prírodou a životným prostredím. Bude hovoriť o tom, ako človek už od svojich počiatkov zanechával stopy na prírode a prispieval tým, hoci nie tak masívne ako dnes, k ničeniu prírodných zdrojov a biotopu. Medzi najznámejšie príklady patrí úhyn zveri pre gladiátorské zápasy v Ríme alebo ohrozenie slonov pre dopyt po slonovine.

Súčasťou prednášky budú príklady negatívneho dopadu hospodárstva a urbanizmu (odlesňovanie, salinizácia pôdy, odvodňovanie), ničenie ekosystému ako súčasť vojenskej stratégie alebo prehľad najväčších katastrof ľudstva v období antiky. Aj v súčasnosti sme svedkami väčšiny uvedeného, vďaka vymoženostiam dnešnej doby však v oveľa väčšom meradle. História sa opakuje, mala by nám byť preto výstrahou do budúcnosti. 

Kto je Lucia Nováková

Mgr. Lucia Nováková, PhD. v súčasnosti pracuje na pozícii odbornej asistentky na Trnavskej univerzite v Trnave. Zúčastnila sa archeologických výskumov v Sýrii, Turecku, Taliansku či Čiernej Hore. Absolvovala štipendijné pobyty na Varšavskej univerzite a viacerých tureckých univerzitách. Venuje sa archeológii antického Grécka, a to s dôrazom na prepojenie písomných a hmotných dokladov. Je autorkou zahraničných monografií zameraných na grécke osídlenie v Anatólii, migráciu, kolonizáciu a akulturalizáciu gréckych kmeňov. V súčasnosti sa venuje socio-environmentálnemu štúdiu antického sveta a skúmaniu vzťahu človeka a prírodného prostredia v staroveku.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky