Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tajomné rytiny z Peru možno zobrazujú hudbu a pohyb počas šamanských rituálov

Zuzana Šulák Hergovitsová

Podľa archeológov zobrazujú petroglyfy tanec, pieseň a vesmír, do ktorého sa tanečník ponoril po konzumácii halucinogénov.

Ukážka skaly s petroglyfmi zobrazujúcimi antropomorfné postavy.

Ukážka skaly s petroglyfmi zobrazujúcimi antropomorfné postavy označované ako danzantes. Obklopené sú vertikálnymi a cikcakovými líniami. Zdroj: Cambridge University Press. Autor fotografie: A. Rozwadowski; Kresba: Polish-Peruvian research team

Tajomné miesto na juhu Peru nazývané Toro Muerto (v slovenčine Mŕtvy býk) fascinuje bádateľov aj archeológov. Na ploche približne 10 kilometrov štvorcových sa tu nachádza viac ako 3 000 vulkanických skál (malých aj veľkých), ktoré zdobia takzvané petroglyfy.

Rytiny sa pripisujú ľuďom z civilizácie Wari, ktorí žili na území dnešného Peru približne v rokoch 500 až 1000 n. l. Zanechali po sebe jemné tkaniny, vyrezávanú keramiku, ale i cesty a pozostatky po terasovom poľnohospodárstve.

Záhadné rytiny

Petroglyfy, ktoré sa našli na balvanoch, zobrazujú antropomorfné postavy obklopené rovnými i zakrivenými líniami, cikcakmi, vlnovkami, niekedy aj bodkami a kruhmi. Väčšina predchádzajúcich interpretácií zastáva názor, že vlnité a cikcakové línie, bodky či kruhy obklopujúce štylizované postavy by mohli stvárňovať hady alebo blesky. Vedci ich spájajú s plodnosťou aj s kultom vody.

Fakty

Petroglyf (z gr. petros – skala a glyphein – ryť) je obraz vytvorený opracovaním povrchu kameňa rytím, dlabaním, tesaním a obrusovaním. Nachádzajú sa na rôznych miestach sveta. Často ide o výtvory pravekých ľudí.

Zobrazujú šamanské rituály?

Autori novej štúdie, publikovanej v Cambridge Archaeological Journal, teraz predostreli nový výklad výjavov vyrytých do skál v Toro Muerte. Podľa dvojice archeológov Andrzeja Rozwadowského (Univerzita Adama Mickiewicza, Poznaň) a Janusza Wołoszyna (Varšavská univerzita) by abstraktné geometrické tvary zdobiace sopečné skaly mohli stvárňovať hudbu a tanec súvisiace s praktizovaním šamanských rituálov po požití halucinogénov neznámeho pôvodu.

Skala s rytinami v Toro Muerto v Peru.

Skala s rytinami v Toro Muerte v Peru. Zdroj: Cambridge University Press. Autor fotografie: A. Rozwadowski; Kresba: Polish-Peruvian research team

Archeológovia poukazujú tiež na to, že hoci sú petroglyfy vedeckej obci dobre známe, sú stále málo preskúmané. Preto v rámci svojej novej štúdie vykonali analýzu rytín tancujúcich ľudských postáv označovaných ako danzantes obklopených geometrickými útvarmi.

Paralely s ľuďmi Tukano

Odborníci poznamenávajú, že rytiny vykazujú veľkú podobnosť s výtvormi domorodej skupiny Tukano, ľuďmi žijúcimi v dažďovom pralese na území dnešnej Kolumbie, ale aj Brazílie. Výskum ukázal, že ich rytiny zobrazujú rituály, počas ktorých ľudia konzumovali psychoaktívny nápoj pripravovaný z liany Banisteriopsis caapi.

Práve podobnosť s rytinami ľudu Tukano priviedla archeológov a autorov novej štúdie na myšlienku, že petroglyfy v Toro Muerte vyryli ľudia, ktorí tiež konzumovali halucinogénne látky. Podľa nich je dosť možné, že zobrazeniami na skalách sa ľudia snažili znázorniť svoje pocity pri tanci po konzumácii halucinogénov. Nazdávajú sa, že cikcakové čiary stvárňujú energiu a pohyb späté s divokým tancom.

Možná súvislosť s posmrtným životom

Podľa autorov štúdie by geometrické vzory mohli symbolizovať tiež kozmos. Niektoré z kompozícií s tanečníkmi a lineárnymi geometrickými vzormi by tak mohli znázorňovať cestu do záhrobia alebo do paralelných svetov. Nazdávajú sa, že geometrické vzory mohli predstavovať akustickú sféru, tancujúce postavy prechod do iného sveta. Tieto interpretácie naznačujú hlbšie prepojenie medzi umením, hudbou a spiritualitou v starobylej peruánskej kultúre.

Samotní autori pripúšťajú, že ide zatiaľ len o hypotézu. Tá je však postavená na logickom základe. Navrhujú zmenu interpretácie skalného umenia Toro Muerta zdôrazňujúc pritom úlohu hudby a šamanizmu v starobylých andských kultúrach. Aj v ikonografii mayských, mixtéckych a nahuaských kódexov sa objavujú špirály alebo čiary, ktoré by mohli znázorňovať hudbu. To naznačuje, že zobrazovanie piesní v grafickej podobe nemusí byť jedinečné pre Toro Muerto, ale skôr rozšíreným javom v rôznych kultúrach.

Zdroj: Archaeology News Online Magazine, Cambridge University Press, Heritage Daily, TechFocus.cz
(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky