Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Poznanie, ktoré naozaj mení dejiny

Alžbeta Králiková

Geológ Peter Bačík približuje vedcov a vedecké objavy s najväčším významom pre dejiny ľudstva.

Banne k podcastu Poznanie, ktoré naozaj mení svet ilustruje fotografia muža pripomínajpceho vedca a vzorce v pozadí. Zdroj: CVTI SR

Zdroj: CVTI SR

História nám predstavuje mnoho známych vojvodcov a vodcov, slávne bitky i dátumy veľkých udalostí. Často sa domnievame, že práve vojny a konflikty určovali, ako bude svet napredovať. Je tomu však naozaj tak?

Pri podobných závažných medzníkoch v dejinách zabúdame, že chod sveta rovnako významne menili poznanie a vedecký pokrok.

Kopernik, ktorý zmenil náš pohľad na vesmír, či Newtonove fyzikálne objavy boli natoľko prevratné, že ich dopad na civilizáciu znamenal viac ako množstvo slávnych bitiek, ktoré si pamätáme. Napriek tomu sa o nich dozvedáme okrajovo, často iba z poznámky pod čiarou.

Podobných osobností a objavov je v dejinách veľké množstvo. S hosťom doc. Petrom Bačíkom sa pokúsime objasniť, aký majú význam pre rozvoj celého sveta a aké miesto by mali dostať v našom vnímaní ľudských dejín.

Pozrite si

Doc. Mgr. Peter Bačík, PhD., je docentom na Katedre mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je vedeckým pracovníkom Ústavu vied o Zemi Slovenskej akadémie vied. Venuje sa pomerne širokému okruhu študovanej problematiky, od teoretickej mineralógie a kryštalochémie minerálov až po aplikované smery vrátane gemológie, environmentálnej mineralógie a materiálovo-technologického výskumu.

 

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky