Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Ako dosiahnuť „udržateľnú“ dopravu?

Lenka Dudlák Sidorová

Hosťom najnovšieho podcastu bol profesor Jozef Gnap z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity.

Podcast VND

Zdroj: CVTI SR

Neuvážené a nadmerné používanie automobilov na presun najmä v rámci mesta však spôsobuje kolaps dopravy v mestách po celom svete. Je možné vytvoriť dopravný systém tak, aby bol udržateľný a zároveň funkčný?

Udržateľná doprava rieši viacero aspektov, napríklad kvalitu života, rýchlosť a efektivitu dopravy, kvalitu životného prostredia, fyzické i psychické zdravie ľudí či finančné úspory obcí, ale aj jej obyvateľov. 

Podľa Európskej komisie má železničná doprava zohrávať hlavnú úlohu v budúcom európskom systéme mobility. Najmodernejšie vlaky v súčasnosti svojou rýchlosťou už v podstate dokážu konkurovať leteckej doprave. 

Ktorý štát má najlepšie riešenú mobilitu? Čo by sa stalo, keby sa spojili carsharing a cyklodoprava? Aké silné a slabé stránky má Slovensko v oblasti dopravy? Pomohlo by Bratislave metro? Odpovede na tieto, ale i mnohé ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste.  

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., je vedúcim Katedry cestnej a mestskej dopravy Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Špecializuje sa na zlepšovanie dopravnej obslužnosti, plány udržateľnej mobility a znižovanie vplyvov dopravy na životné prostredie. Prednášky z predmetov, ktoré vyučuje, sa snaží v čo najväčšej miere orientovať na praktické poznatky. Aktívne sa venuje aj celoživotnému vzdelávaniu. 

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie. 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky