Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako technológie pomáhajú pri spracovaní slovenčiny a čo vieme naučiť umelú inteligenciu?

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku jazykovedca Radovana Garabíka o počítačovom spracovaní slovenčiny? Prinášame vám z nej video.

Na prínos moderných technológií v jazykovede sa dá pozerať z dvoch strán. Na jednej strane nám počítačové spracovanie prirodzeného jazyka pomáha v lingvistickom výskume, umožňuje nám pochopiť jazyk a odhaliť v ňom skryté vzťahy i vlastnosti. Ale prispieva napríklad aj k odhaľovaniu široko rozšírených jazykových mýtov. Na druhej strane nám z praktického hľadiska možnosť analyzovať jazyk slúži pri vyhľadávaní či v interakcii s počítačmi.

Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka je v súčasnosti už bežná vec, hoci si to vôbec neuvedomujeme. Každý, kto vyhľadával niečo na internete, kto píše na virtuálnej klávesnici mobilného telefónu či napísal niečo na Facebooku, sa už stretol s výsledkami počítačového spracovania jazyka.

K akým zaujímavým výsledkom počítačového spracovania prirodzeného jazyka sa dopracovali v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra? Ktoré slovo sa najčastejšie používa? Ktoré je najdlhšie? Koľko je slov v slovenčine? Je slovenčina naozaj taká mäkká a ľubozvučná, ako sa o nej zvykne hovoriť? Z ktorého jazyka prevzala najviac slov? Ovplyvnia výsledky tohto výskumu pravidlá pravopisu? Kam smeruje umelá inteligencia v spojení s jazykom a prečo sa o nej v súčasnosti tak často hovorí?

Podujatie sa uskutočnilo bez účasti verejnosti. Videozáznam z neho je už zverejnený aj na YouTube Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

RNDr. Radovan Garabík pracuje v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, kde sa zaoberá všetkými aspektmi počítačového spracovania slovenčiny, počítačovou lingvistikou, tvorbou korpusov písaného jazyka, paralelnými inojazyčnými korpusmi a lexikografiou. Je autorom rôznych vedeckých článkov i slovníkov a editorom viacerých odborných zborníkov a internetových nástrojov. Svojou vedeckou prácou a publikačnou činnosťou prispel k popularizácii jazykovedného výskumu, terminológie a lexikografie.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v nej v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky