Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

S ktorými knižnými titulmi sa oplatí začať rok 2023?

Simona Schwarz

Prinášame šesť tipov kvalitných publikácií v slovenskom aj anglickom jazyku.

Titulné obálky kníh Povojnová Európa, Podzemie, A okraje máš kde? Zdroje: Slovart/Absynt/N Press

Zdroje: Vydavateľstvá Slovart, Absynt, N Press

Ak je vaším novoročným predsavzatím čítať viac kníh, prečo nezačať s tými najlepšími? Populárno-vedecká literatúra spája v sebe prvky zábavy s informatívnym obsahom nabitým zaujímavými faktami.

Napriek nízkemu počtu pokrývajú naše knižné tipy široký výber tém. Na svoje si prídu milovníci biológie, histórie, spoločenských vied aj tí, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové o sebe samých.

Publikácie v slovenskom jazyku

Robert Macfarlane: Podzemie

Robert Macfarlane sa na zem pozerá z netradičného miesta pod povrchom. Nevyberá si však len jednu oblasť, ktorej by venoval celú knihu. Namiesto toho z podzemia vyťahuje viacero zaujímavých kapitol. Od jaskyniarstva cez podhubné systémy až po podzemné laboratóriá skúmajúce vznik vesmíru.

Vo svojej knihe hodnotí tiež dnešný spôsob života z pohľadu generácií z ďalekej budúcnosti. Čo po nás nájdu naši potomkovia skryté v podzemí?

Pod povrchom hľadáme pre našich blízkych miesta posledného odpočinku. Paradoxne tam však zanechávame aj výbušný rádioaktívny materiál. Čo sa ukrýva v tuneloch s označenými i neoznačenými cestami?

Tony Judt: Povojnová Európa

Autor v knihe Povojnová Európa prináša príbeh, na ktorý v učebniciach dejepisu väčšinou nezostalo miesto. Dej sa začína v hodine nula alebo, inými slovami, v roku 1945.

Tony Judt informácie sumarizuje bez toho, aby čitateľovi servíroval akékoľvek závery. Neznamená to však, že text je vágny alebo nezaujímavý.

Autor jeho spracovaním strávil skoro dekádu. Ako prvému sa mu podarilo pokryť novodobé dejiny celej Európy od východu na západ. Opieral sa o výskum v šiestich jazykoch, aby čitateľa previedol šesťdesiatročnou históriou tridsiatich štyroch krajín.

Výsledkom jeho snaženia je niekoľkostostranová kniha, ktorá sa dostala do úzkeho výberu na Pulitzerovu cenu.

Juraj Čokyna: A okraje máš kde?

Kniha od Juraja Čokynu mapuje osudy detí z chudobného prostredia. Upozorňuje hlavne na problémy v školstve, ktoré tisíckam detí znižujú šancu na lepší život.

Popisuje napríklad časté prepadávanie detí na prvom stupni. Stačí pritom, aby prváčik učivo nezvládol dva roky po sebe a už prakticky neexistuje šanca, že dochodí základnú školu a prihlási sa na strednú.

Juraj Čokyna vo svojich záveroch hovorí o pomoci určenej nielen pre žiakov, ale aj pre samotných učiteľov. Čo dokáže zmeniť jeden nevyhorený pedagóg? A čo všetko by zmenil správne nastavený systém vzdelávania?

Titulné obálky anglických publikácií spomínaných v článku. Zdroje: Experiment, Melville House, Beacon Press

Zdroje: Vydavateľstvá Experiment, Melville House, Beacon Press

Zaujímavé tituly v angličtine

Jenny Odell: How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy

S novoročnými predsavzatiami prichádza väčšinou snaha o aktívnejší životný štýl. Ľudia sa zaväzujú viac cvičiť, viac pracovať alebo viac tvoriť. Jenny Odell vo svojej knihe vyzýva na presný opak. Nerobte nič. Zastavte sa a zistite, čo sa okolo vás vlastne deje.

Nie je to však výzva k lenivosti. Naopak. Jenny vysvetľuje, že najlepšie nápady vznikajú v pokojnej mysli, ktorá si vychutnáva ticho okolia.

Tiež čitateľa navádza na vytváranie vecí, ktoré nemajú z pohľadu kapitálu žiadnu hodnotu. Cenné sú opäť len pre pozorného pozorovateľa, ktorý sa neváha na chvíľu zastaviť a zamyslieť.

Adam Rutherford: How to Argue With a Racist

Podľa Adama Rutherforda by sme mali prestať hovoriť o rodostromoch a začať vnímať naše predchádzajúce generácie skôr ako rodokríky alebo pavučinové siete. Všetci Európania by napríklad našli spoločného predka najďalej pred 600 rokmi.

Čo preto definuje príslušnosť k jednotlivým národnostiam? Adam odpovedá na túto komplikovanú otázku vlastným príbehom. Sám sa vníma ako Brit, ale jeho genetické testy ho predurčujú na celosvetové občianstvo.

Okrem vlastného príkladu uvádza aj mnohé ďalšie, ktoré slúžia ako protiargumenty voči rasistickým vyjadreniam.

Aubrey Gordon: What We Don’t Talk About When We Talk About Fat

Začať v novom roku s diétou? Mnohí sa o to každoročne pokúšajú. Spoločnosť ako taká je dlhodobo zameraná na znižovanie telesného tuku u ľudí s vyšším indexom hmotnosti. Ľudia s nadváhou sú často vnímaní ako leniví, nedisciplinovaní a neatraktívni. Takéto prívlastky si však nezaslúžia.

Aubrey Gordon vo svojej knihe skúma práve tieto predsudky, ktoré v mnohých prípadoch vedú k sociálnej nespravodlivosti. Ľuďom s vyššou váhou je často odopieraná zdravotná starostlivosť. Rovnako majú problém aj s hľadaním si zamestnania. Až v štyridsiatich ôsmich štátoch je totiž zamietnutie uchádzača o prácu na základe jeho alebo jej veľkosti legálne a, bohužiaľ, je i rutinnou praxou.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky