Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Varovania pred finančnými a ekonomickými krízami v Európe

VEDA NA DOSAH

Európska únia má systém na verejné monitorovanie ekonomických rizík a hrozieb. Vo videu ho približuje ekonóm Filip Ostrihoň.

Podobne ako je to pri ohrození povodňami a zemetraseniami, aj v hospodárskej oblasti existujú nástroje, ktoré na základe dostupných informácií varujú pred možnými budúcimi rizikami. Prevažná väčšina z nich vznikla koncom minulého storočia ako odozva na finančné krízy v Latinskej Amerike a juhovýchodnej Ázii. Záujem o ne však opäť ožil po finančnej a hospodárskej kríze v roku 2008, ktorá vstúpila do histórie ako veľká recesia.

V reakcii na ňu legislatívne orgány Európskej únie v roku 2011 zaviedli systém, v rámci ktorého prebieha verejné monitorovanie ekonomických rizík a hrozieb s názvom Postup pri makroekonomickej nerovnováhe.

Slovensko počas úvodných desiatich rokov tohto systému na seba zatiaľ neupozornilo potenciálnym negatívnym vývojom, no táto skutočnosť sa v budúcnosti môže zmeniť. Aké sú preto špecifiká tohto systému? Na čo presne sa sústreďuje? Čo je možné očakávať od jeho varovaní? Odpovede na tieto ako aj mnohé iné otázky môžete nájsť prostredníctvom prednášky, ktorá sa konala v rámci októbrovej vedeckej kaviarne.

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Ing. Filip Ostrihoň, PhD., dlhodobo pôsobí v Ekonomickom ústave SAV na oddelení makrofinančných analýz. Je absolventom Katedry operačného výskumu a ekonometrie na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde získal aj titul PhD. V rámci svojho výskumu sa venuje systémom včasného varovania pre oblasť hospodárskych kríz. Postdoktorandský projekt ukončil v danej téme a podieľal sa na riešení medzinárodného projektu a niekoľkých národných projektov. V minulosti sa taktiež zaoberal konštrukciou modelu dlhodobého rastu Slovenska a výskumom v oblasti vládneho dlhu, kapitálových únikov a regionálnej konkurencieschopnosti.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky