Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenské inovačné firmy sa môžu uchádzať o 31 miliónov eur

VEDA NA DOSAH

Od mája 2021 sa môžu firmy, ktoré získali certifikát Seal of Excellence v hodnotení Európskej komisie, uchádzať o financovanie.

Ilustračný obrázok: Euro a hviezdy Európskej únie. Zdroj: iStockphoto.com

Ministerstvo hospodárstva SR spustilo výzvu pre najlepšie slovenské inovačné firmy za vyše 31 miliónov eur. Vzhľadom na obvyklé rigidné pravidlá štrukturálnych fondov ide o úspech, pilotnú schému financovania firiem ohodnotila medzinárodná výberová komisia v Bruseli ako výnimočnú. Takáto schéma pritom funguje len v niektorých krajinách Európy.

Oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy sú výlučne mikro-, malé a stredné podniky, ktoré získali certifikát Seal of Excellence v hodnotení Európskej komisie a splnia všetky podmienky. V rámci výzvy sa môžu uchádzať o financovanie svojich vývojových a testovacích aktivít.

Cieľom  výziev  je podporiť výskumné a vývojové projekty, ktorým bola vzhľadom na ich technologickú inovatívnosť udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 v termíne po 1. januári 2018 a neboli finančne podporené priamo z riadeného programu EK.

Známka excelentnosti za kvalitu sa udeľuje projektom na základe hodnotenia a zoradenia nezávislými odborníkmi, pričom tieto projekty sa považujú za excelentné a hodné financovania z verejných zdrojov, no nemôžu sa financovať z programu Horizont 2020 z dôvodu nedostatku dostupných finančných prostriedkov. Z hľadiska zamerania ide o projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rôznych odvetviach hospodárstva.

V rámci výziev sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške:

  • 12,8 mil. eur na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/11.3-32,
  • 18,3 mil. eur na výzvu s kódom OPII-MH/DP/2021/12.1-33.

(TL)

Zdroj: OPII

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky