Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu o úrade HERA

VEDA NA DOSAH

Verejná online konzultácia potrvá do 12. mája 2021 a môže sa do nej zapojiť aj verejnosť.

Ochranné rukavice a rúška na vlajke EÚ. Zdroj: iStockphoto.com

EÚ investuje do prípravy na budúcnosť. Zdroj: iStockphoto.com

Pandémia COVID-19 poukázala na potrebu koordinácie opatrení na úrovni Európskej únie, zároveň však odhalila štrukturálne nedostatky. EÚ na tieto nedostatky reaguje vytvorením Úradu EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA), ktorý by mal umožniť pružnejšie a adekvátnejšie reakcie na podobné krízy v budúcnosti.

Pôdu pre vznik nového úradu má pripraviť inkubátor HERA. Úrad bude súčasťou Európskej zdravotnej únie a nadviaže na opatrenia, ktoré sa začali realizovať prostredníctvom inkubátora. Európska únia chce do diskusie o inkubátore a novom úrade zapojiť čo najviac zainteresovaných strán, spúšťa preto verejnú online konzultáciu.

„Keďže chceme zabezpečiť, aby úrad dokázal čo najrýchlejšie odpovedať na súčasné a budúce výzvy, veľmi pozorne si vypočujeme názory zainteresovaných strán. Následne vypracujeme ambiciózny návrh, vďaka ktorému sa úrad HERA stane silným pilierom Európskej zdravotnej únie,“ uviedla komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová.

Do verejnej konzultácie sa môže zapojiť každý, EÚ však špecificky vyzýva pacientske organizácie, spotrebiteľov, štátne či mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, verejné inštitúcie, ale aj podniky a ich združenia.

Otázky v online konzultácii sú zamerané na vývoj, výrobu a zavádzanie zdravotníckych opatrení, predbežné posudzovanie rizík a hrozieb, dynamiku trhu, rozvoj a financovanie nevyhnutných opatrení súvisiacich s krízou, ale aj na pôsobnosť a koordináciu budúceho úradu.

Do verejnej konzultácie môžete prispieť vyplnením online dotazníka (v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ) a jeho odoslaním. Z dôvodu transparentnosti sú organizácie a podniky, ktoré sa zapájajú do verejných konzultácií, vyzvané, aby sa zaregistrovali v registri transparentnosti EÚ.

Konzultácia prebieha do 12. mája 2021. Súbežne vedie EÚ rozhovory s členskými štátmi a zainteresovanými stranami. Rozsah pôsobnosti HERA bude stanovený v legislatívnom návrhu v priebehu tohto roka. Pred dokončením návrhu Európska komisia zváži aj získanú spätnú väzbu.

(MB)

Zdroje:

Európska komisia 

(MB)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky