Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čas strávený pred obrazovkami digitálnych zariadení má negatívny vplyv na deti

Zuzana Šulák Hergovitsová

Čas, ktorý deti trávia pred obrazovkami počítačov, tabletov či mobilov, znepokojuje rodičov, pedagógov aj psychológov.

Malé dieťa vykúka spoza veľkého smartfónu

Príliš dlhý čas, ktorý deti trávia pred obrazovkami počítačov, tabletov a mobilov, má negatívny vplyv na ich zdravie. Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Podľa správy organizácie UNESCO príliš dlhý čas, ktorý deti a mladiství trávia pred obrazovkami digitálnych zariadení, môže mať negatívny vplyv na ich školské výsledky, celkovú psychickú pohodu, emočnú stabilitu aj fyzickú kondíciu. Analýzy svetových výskumov preukázali, že dokonca môže viesť k rozvoju úzkostných stavov a depresií.

Používanie technológií si vyžaduje dlhší čas strávený pred monitormi zariadení. S rizikami, ktoré sú s tým spojené, a s tým, ako túto situáciu riešiť, sa vlády jednotlivých krajín začínajú zaoberať až teraz.

Deti predškolského veku

Štúdia týkajúca sa raného vývoja uskutočnená na 2 441 matkách a ich deťoch vo veku 24 až 36 mesiacov v kanadskej provincii Alberta ukázala, že deti, ktoré trávili sledovaním digitálnych zariadení viac času než ich rovesníci, mali vo veku 36 až 60 mesiacov horšie výsledky testov.

K podobným výsledkom dospela aj štúdia, na ktorej sa zúčastnilo 52 detí vo veku 3 až 5 rokov. Na základe snímok mozgu, urobených magnetickou rezonanciou, vedci skúmali vplyv digitálnych technológií na štruktúru mozgu detí. Výsledky ukázali, že zvýšená konzumácia digitálnych technológií bola spojená s nižšou kortikálnou hrúbkou a hĺbkou brázd mozgu. Tieto znaky sa spájajú s vývojom jazyka, čitateľskými a sociálnymi zručnosťami, ako je komplexné pamäťové kódovanie, empatia a správne čítanie emócií.

Deti školského veku a mladiství

Čas, ktorý deti trávia pred obrazovkami počítačov, znepokojuje rodičov, pedagógov aj psychológov. Podľa odhadov amerického Centra na kontrolu a prevenciu chorôb (Center for Disease Control and Prevention) strávia 8- až 10-ročné deti 6 hodín pred obrazovkami monitorov, 11- až 14-ročné deti 9 hodín (z toho 5 pozerajú televíziu) a 15- až 18-roční 7,5 hodiny. Údaje sú z roku 2018.

Nárast času počas pandémie

Tieto čísla počas pandémie ochorenia COVID-19 ešte stúpli. Prieskum, na ktorom sa zúčastnilo 2 500 rodičov z Austrálie, Číny, Talianska, zo Švédska, Spojeného kráľovstva a z USA, týkajúci sa času stráveného pred obrazovkami monitorov pred pandémiou a po nej, ukázal, že čas strávený pred obrazovkami zariadení stúpol o 50 minút. Nižší socioekonomický status bol spojený s dlhším časom, ktorí deti a mladí ľudia trávili pred obrazovkami zariadení.

Aktuálne štúdie týkajúce sa času stráveného sledovaním digitálnych zariadení hovorí o negatívnom vplyve na viaceré oblasti života. Najväčší nárast takto stráveného času bol zaznamenaný práve u školopovinných detí (o 1 hodinu a 23 minút dlhšie), nasledovali dospelí (o 58 minút dlhšie) a adolescenti (o 35 minút dlhšie). Dlhší čas mal negatívny dosah na stravovanie, spánok, psychické zdravie a zrak.

Zvýšené riziko obezity a iných ťažkostí

Podľa odhadov malo v Spojenom kráľovstve až 40 percent 11- až 16-ročných bolesti chrbta a šije, pričom 15 percent rodičov považovalo tieto bolesti za dôsledok používania laptopov, tabletov a počítačov.

Vyhodnotenie výsledkov ďalších 12 štúdií poukázalo na zvýšené riziko obezity. Viac ako dve hodiny denne pred obrazovkami sa spája s nárastom depresívnych symptómov, so zhoršenými školskými výsledkami, zníženou kvalitou spánku a s horšou fyzickou kondíciou. Deti a mladí ľudia vo veku od 11 do 24 rokov strávili priemerne 2,5 hodiny za počítačom, 3 hodiny na telefóne a 2 hodiny pozeraním televízie.

Zdroj: UN, UNESCO

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky