Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Blíži sa druhý ročník NextStep Science. Prepája prírodovedcov s možnými zamestnávateľmi

Galina Lišháková

Najväčšie kariérne podujatie pre prírodovedcov u nás približujú členky OZ NextStep Science Nikoleta Pintérová a Mária Mazúrová.

Členky tímu OZ NextStep Science - Nikoleta Pinterová je tretia zľava a Mária Mazúrová je druhá sprava. Zdroj: archív OZ NSS

Členky tímu OZ NextStep Science – zľava: Adriana Talianová, Ivana Zemanovičová, Nikoleta Pintérová, Veronika Rubintová, Mária Mazúrová a Gabriela Stehlíková. Zdroj: archív OZ NextStep Science

Občianske združenie NextStep Science vzniklo v decembri 2020 vďaka spolupráci študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na prírodné vedy a technológie. Všetky jeho členky vyštudovali, prípadne ešte študujú prírodne vedy, väčšina na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Tento rok sa 16. marca o 17.00 hodine vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave
(a tiež online cez ZOOM) uskutoční pod jeho hlavičkou už 2. ročník NextStep Science Conference, najväčšieho kariérneho podujatia pre prírodovedcov.

Prostredníctvom pozvánky uverejnenej v podujatiach na našom portáli (TU) si naň môžete zakúpiť lístky a naplánovať si ho do svojho Google kalendára.

O činnosti občianskeho združenia NextStep Science sme sa rozprávali s Máriou Mazúrovou, jeho spoluzakladateľkou, ktorá mu v súčasnosti predsedá, a s Nikoletou Pintérovou, jeho členkou.

Z rozhovoru sa dozviete:

• čo je cieľom občianskeho združenie NextStep Science;
• na aké nedostatky narážajú študenti prírodných vied pri hľadaní zamestnania;
• čo im Konferencia NextStep Science ponúka.

Čo je cieľom občianskeho združenie NextStep Science?

N. Pintérová: Vytvoriť komunitu študentov, absolventov a ľudí so záujmom o prírodovedné odbory a prepájať ich s kariérnymi príležitosťami v oblasti vedy, biotechnológií, farmácie, kozmetiky a podobne. Chceli by sme im rovnako ukázať možnosti pre mimoškolské aktivity na zlepšenie ich „soft skills”, hlavne počas našich podujatí na konferencii, ale aj na našich ostatných podujatiach, ktoré sa konajú niekoľkokrát ročne a sú čoraz viac žiadané.

Pojem „soft skills“ zahŕňa napríklad zručnosti, ako sú komunikácia, práca v tíme, schopnosť viesť kolektív a podobne. Znamená to, že v školách sa ich študenti prírodných vied nenaučia?

M. Mazúrová: Áno. Univerzity sa zameriavajú na svoj výskum a jeho prepojenie s praxou, ktorá ale zase súvisí s výskumom. Študenti prírodných vied sa síce v škole naučia veľa praktických vecí, ale často im chýba schopnosť vedieť zrozumiteľne prezentovať svoj výskum investorom alebo potenciálnym zákazníkom. Často nevedia dobre komunikovať po anglicky, čo by im výrazne pomohlo pri hľadaní zamestnania. A tiež im chýba väčšia samostatnosť aj odvaha byť kreatívnejší. Pritom zamestnávatelia hľadajúci prírodovedcov väčšinou potrebujú inovatívnych ľudí.

Prostredníctvom NextStep Science Conference im ponúkate aj školenia, kurzy či stáže, v rámci ktorých by tieto zručnosti mohli rozvíjať?

M. Mazúrová: Súčasťou programu sú aj workshopy, napríklad to, ako naštartovať kariéru v prírodných vedách, im ponúkame prostredníctvom spolupráce s portálom EURAXESS Slovensko. Ľudia počas tohto workshopu môžu lepšie spoznať samých seba a na základe toho si v budúcnosti môžu vedieť vybrať prácu, ktorá im bude viac vyhovovať. Nie každý, kto vyštuduje prírodné vedy, sa musí nutne venovať výskumu. Môže napríklad robiť laboratórnu diagnostiku alebo predaj farmaceutických produktov. Primárnou úlohou tohto podujatia je ukázať študentom všetky možnosti, ktoré majú.

Na naše podujatie pozývame aj firmy, v ktorých by sa mohli zamestnať. Niektoré z nich sa chcú zviditeľniť, niektoré už aj ponúkajú pracovné pozície.

Grafika - program NextStep Science Conference 2022. Zdroj: OZ NextStep Science

Hlavný program NextStep Science Conference 2022. Zdroj: OZ NextStep Science

Znamená to, že slovenské vysoké školy, ktoré vyučujú prírodné vedy, takéto prepojenie s perspektívnymi zamestnávateľmi neponúkajú?

N. Pintérová: Keď sme sa na to pýtali študentov od bakalárov až po postdoktorandov, 82,4 percenta z nich sa síce dostalo k ponukám práce cez školu, ale tých ponúk bolo veľmi málo. Veríme, že slovenskí prírodovedci majú všetky dôležité predpoklady na to stať sa úspešní, čo nám potvrdili všetci opýtaní. Každý jeden opýtaný študent si myslí, že dostal všetky potrebné odborné vedomosti počas svojho štúdia.

Avšak, len niečo cez 35 percent študentov sa venuje mimoškolským aktivitám a z toho až polovica len podmienečne, aby si zlepšila svoje „soft skills”. Študenti zároveň tvrdia, že majú dostatok času, ale chýba im najmä podpora a príležitosti. Myslíme si, že ich stačí len povzbudiť, inšpirovať a ukázať im potenciál i všetky možnosti, ktoré prírodné vedy na Slovensku ponúkajú.

Je z vášho pohľadu pre študentov, ktorí končia prírodovedecké odbory na Slovensku, dostatok firiem a pracovných pozícií, kde by sa mohli zamestnať?

M. Mazúrová: Keďže sa tejto oblasti venujeme iba od roku 2020, sami sa postupne dozvedáme, koľko možností v skutočnosti je. Pre výskumníkov a prírodovedcov, ktorí by sa chceli zamerať na hľadanie inovácií, ich naozaj nie je veľa. Ale je pomerne dosť pracovných miest pre tých, ktorí by chceli pracovať v analytických a diagnostických laboratóriách, prípadne ako obchodní zástupcovia, ktorí majú prírodovedecké vzdelanie. Keď prichádzajú na Slovensko nové firmy s týmto zameraním, ťažko sa im hľadajú zamestnanci ovládajúci potrebné metodiky a technológie, s ktorými tieto firmy pracujú. Toto podujatie je výhodné pre obe strany.

N. Pintérová: Je to aj jedno z jeho posolstiev, aby si študenti prírodných vied a prírodovedci uvedomili, ktoré zručnosti sú žiadané u týchto špeciálnych zamestnávateľov a ešte počas štúdia si ich zdokonalili, napríklad nejakou stážou alebo v rámci voľného času. Preto sme sa rozhodli organizovať kariérne a networkingové podujatia, na ktorých sa účastníci môžu stretnúť s inšpiratívnymi ľuďmi z oblasti prírodných vied.

Účastníci NextStep Science Conference si tiež môžu vypočuť zaujímavé vedecké prednášky a dozvedieť sa o technologických a materiálových novinkách. Môžete prezradiť, čo v tomto smere ponúkne jej druhý ročník?

M. Mazúrová: Počas podujatia sa účastníci dozvedia niečo nové napríklad aj o tom, ako vedia funkčné potraviny podporiť metabolizmus (takzvané IOY.) a počas diskusie so zástupcami firmy Pewas a Ústavu polymérov SAV sa dozvedia, ako sa na tieto molekuly pozerajú v biznisovom a tiež akademickom prostredí. O tom, čo sú to neutrofilové extracelulárne pasce porozpráva Michal Pastorek z Inštitútu molekulárnej biomedicíny SAV a o tom, ako sa produkt z biorafinérie môže dostať až na náš tanier (vo forme vegan burgeru), sa dozvedia od Petry Ondrejíčkovej z ENVIEN GROUP.

V stánkoch, reálnych aj virtuálnych, sa účastníkom predstavia naši partneri, napríklad SYNKOLA, Laboratórium pokročilých materiálov a mnohí ďalší, s ktorými sa účastníci budú mať možnosť zoznámiť a porozprávať sa o možnostiach uplatnenia sa.

Okrem toho si budú môcť vypočuť prednášky etablovaných prírodovedcov. Okrem odborných informácií im porozprávajú aj o svojej kariérnej ceste a, samozrejme, bude priestor aj na otázky z publika.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky