Právo a politológia

Science meets parliaments

Projekt Veda v Parlamente (Science meets Parliaments) už po tretí raz zhromaždil v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky vedcov a politikov. Témou tohtoročného...

| Monika Tináková

Bezpečnosť a ochrana mäkkých cieľov je predmetom projektu NATO

Bezpečnostná situácia vo svete sa výrazne zhoršila v poslednom období, čo dokazuje rastúci počet útokov na objekty charakterizované nízkou úrovňou...

| VEDA NA DOSAH

„Linkovanie a embeddovanie videí“ na webových stránkach

V dnešnej dobe internetu a čoraz širších možností jeho využitia je ochrana autorských diel vysoko aktuálna. Cieľom príspevku na tému „Linkovanie...

| VEDA NA DOSAH

Právo stavby – áno alebo nie?

Otázka, ktorá v súčasnej dobe v značnej miere víri odbornou verejnosťou na Slovensku je, či má dôjsť k znovuzavedeniu zásady...

| VEDA NA DOSAH

EÚ zvýši výdavky na vzdelávanie v núdzových a krízových situáciách

Európska komisia prijala nový rámec politiky, ktorej cieľom je zvýšiť finančné prostriedky na humanitárnu pomoc určenú na vzdelávanie v núdzových...

| VEDA NA DOSAH

Názory občanov na Európsky parlament a EÚ

Tento prieskum Eurobarometra Európskeho parlamentu (EP/EB 88.1) vykonala vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie od 23. septembra do 2....

| VEDA NA DOSAH

Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku?

Osudové osmičky boli v 20. storočí niekedy pozitívne pre našu krajinu, inokedy tragické, niektoré znamenali veľké zmeny, niektoré zastavenie zmien,...

| Marta Bartošovičová

Prečo môžu policajti nasadzovať putá?

Na Slovensku máme viac ako 23 000 policajtov. Ich práva a povinnosti schvaľuje Vláda SR. Ak chce policajt zabrániť protiprávnemu konaniu,...

| Marta Bartošovičová

Univerzita Komenského v Bratislave ponúka štúdium práva aj v angličtine

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK)  ponúka možnosť študovať právo v anglickom jazyku a záujemcovia si stále môžu podať prihlášku aj...

| VEDA NA DOSAH

Čo musí každý podnik vedieť o všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov

V máji 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane údajov. GDPR: Nové príležitosti, nové povinnosti je názov brožúry Európskej...

| VEDA NA DOSAH