Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Čo musí každý podnik vedieť o všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov

VEDA NA DOSAH

GDPR: Nové príležitosti, nové povinnosti (obálka)

V máji 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie EÚ o ochrane údajov. GDPR: Nové príležitosti, nové povinnosti je názov brožúry Európskej komisie, ktorá vyšla pri tejto príležitosti 25. 5. 2018.

Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) sa reguluje spôsob, akým podniky spracúvajú a spravujú osobné údaje. Vďaka jednotnému európskemu právnemu predpisu o ochrane osobných údajov musí odteraz vaša spoločnosť dodržiavať prevažne jeden právny predpis o ochrane údajov, pričom môže poskytovať tovar a služby kdekoľvek v EÚ.

Zjednodušením regulačného prostredia pre podniky GDPR prináša podnikom novú príležitosť na zlepšenie správy osobných údajov a následné zvýšenie dôvery spotrebiteľov v podnik. Táto brožúra poukazuje na povinnosti vašej spoločnosti podľa GDPR.

V Európe dnes používa internet každý deň 250 miliónov ľudí. Poskytujeme čoraz viac našich osobných údajov, či už prostredníctvom internetového bankovníctva, pri nakupovaní, cez sociálne médiá alebo pri elektronickom podávaní daňového priznania. V tejto rýchlo sa meniacej digitálnej dobe je nutné, aby sa zachovávalo vaše právo na ochranu osobných údajov. Môže sa vyskytnúť veľa rizík, ako je neoprávnené zverejnenie, krádež totožnosti alebo zneužívanie na internete, a to je len pár príkladov. Ochrana osobných údajov je základné právo pre všetkých v EÚ. Nové pravidlá ochrany údajov sa rozbehli 25. mája 2018 a prinesú vám väčšiu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a zlepšia vašu bezpečnosť online aj offline.

Dôležité upozornenie

Informácie a usmernenia v tejto brožúre majú prispieť k lepšiemu pochopeniu pravidiel EÚ o ochrane údajov. Slúžia len ako usmerňujúci nástroj – iba znenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) má právnu váhu. Znamená to, že iba nariadenie o ochrane údajov môže vytvárať práva a povinnosti jednotlivcov. Tieto usmernenia nevytvárajú žiadne vymožiteľné právo ani očakávanie. Záväzný výklad právnych predpisov EÚ je vo výlučnej právomoci Súdneho dvora Európskej únie. Názormi vyjadrenými v týchto usmerneniach nie je dotknuté stanovisko, ktoré môže prijať Komisia pred Súdnym dvorom.
Európska komisia ani žiadna osoba konajúca v mene Európskej komisie nenesie zodpovednosť za možné použitie informácií v tejto brožúre.
Táto brožúra odráža stav vecí v čase jej zostavovania a mala by sa považovať za „živý dokument“, ktorý je otvorený pre zlepšenie, a jej obsah môže podliehať zmene bez oznámenia.

 

Publikáciu si môžete stiahnuť na stránke EÚ Bookshop

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Publikácia GDPR: Nové príležitosti, nové povinnosti 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky