Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Science meets parliaments

Monika Tináková

Projekt Veda v Parlamente (Science meets Parliaments) už po tretí raz zhromaždil v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky vedcov a politikov. Témou tohtoročného stretnutia bolo Uplatnenie absolventov škôl na trhu práce v súvislosti s fenoménom Industry 4.0.

Science meets parliaments

„Industry 4.0, ktorý sa vyznačuje nástupom procesov automatizácie, digitalizácie, robotizácie a umelej inteligencie, prichádza pomaly aj na Slovensko. V súčasnosti sme len na začiatku tohto vývoja,“ povedal Tomáš Michalek zo Slovenskej akadémie vied, ktorý je koordinátorom projektu Science meets parliaments.

Slovensko je podľa správy OECD spomedzi všetkých krajín najviac ohrozené fenoménom procesov automatizácie, digitalizácie, robotizácie a umelej inteligencie.

„Témou dňa sú u nás momentálne automobilky, ktoré zamestnávajú mnohých ľudí na Slovensku, či už priamo, alebo prostredníctvom siete dodávateľov. Boli otvorené otázky neadekvátnej kvalifikovanosti mnohých absolventov škôl, ktorým chýbajú technické zručnosti pre tento typ práce. Na druhej strane sa však jedná práve o sektor, ktorý bude úplne najviac ovplyvnený procesmi automatizácie a robotizácie. Jeho nároky na zamestnancov budú diametrálne odlišné od tých, aké máme teraz,“ objasnil Tomáš Michalek.

Na seminári sa otvorili aj otázky súvisiace s dopadom digitalizácie na bežný život ľudí, na ich psychiku či na životné prostredie. Prekvapujúco môže znieť, že Industry 4.0 bude pravdepodobne viesť k tomu, že sa budeme musieť viac orientovať na spoločenské a humanitné vedy. Hodnoty a spoločenské dopady zavádzania nových technológií získavajú vo svete stále väčší ohlas. Začína sa hovoriť o nových typoch ľudských práv, aké tu doteraz neboli, napríklad o práve na ľudský kontakt, alebo o práve nebyť sledovaný.

Science meets parliaments

Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík poukázal na veľký problém odlivu mozgov do zahraničia, ktorý je zlou správou pre najbližšie obdobie, ktoré krajinu čaká.

„Sme na pôde NR SR a kde inde by mali odznieť slová, ktoré volajú naše mozgy zo zahraničia späť domov. Zamyslime sa, ako vytvoriť také podmienky, aby sme tú obrovskú masu ľudí, ktorú máme teraz v zahraničí, dostali domov. A potom sa možno budeme môcť vyhnúť aj názorom, že sem prichádzajú ľudia z iných krajín na pracovný trh, ktorí sú nám kultúrne vzdialení. Skúsme vrátiť našich ľudí domov,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Projekt Veda v parlamente odštartoval v roku 2016. Zastrešuje ho Slovenská akadémia vied v spolupráci s Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. V podobnom duchu už v zahraničí fungujú mnohé výskumné inštitúcie a akadémie vied, ktoré úzko spolupracujú s tvorcami legislatívy a prinášajú na parlamentnú pôdu efektívne výskumné riešenia. 

V rámci témy Industry 4.0 sa diskutujúci odborníci zhodli na tom, že je potrebné vytvoriť fórum na najvyššej úrovni v štáte tak, aby spolu intenzívne komunikovali tí, čo vedia (vedci, zamestnávatelia, odborníci), s tými, čo rozhodujú (poslanci, členovia vlády). Len spoločným úsilím je možné čeliť výzvam, ktoré moderná doba prináša.

Spracovala a foto v texte: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Úvodné foto:

https://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=20&news_no=6562

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky