Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vo februárovej cukrárni sa dozviete, či je možné vyliečiť nevyliečiteľné – rakovinu

VEDA NA DOSAH

Posvietime si na ňu z viacerých uhlov pohľadu. A nevynecháme ani hoaxy, ktoré sa o nej šíria.

Banner - pozvánka na Vedeckú cukráreň na tému Rakovina - je možné vyliečiť nevyliečiteľné? Zdroj: CVTI SR

Pútač na februárovú Vedeckú cukráreň 2022. Zdroj: CVTI SR

V prednáške sa budeme venovať rakovine vo všeobecnosti. Porozprávame si, prečo vzniká, či sa jej dá vyhnúť a zameriame sa aj na jej diagnostiku a liečbu. Zaujímavou otázkou bude, či je rakovina dedičná.

Objasníme, ako sa rakovina skúma, aké rôzne modely sa vo výskume rakoviny v súčasnosti používajú, ale povieme si aj o tom, ako vyzerá bežný deň vedca. Posvietime si tiež na hoaxy, ktoré sa o rakovine šíria internetom, a vysvetlíme si, prečo im nemáme veriť.

Vedeli ste napríklad, že rakovina semenníkov má vlastného „maskota“? V závere prednášky vám ho predstavíme a dozviete sa i množstvo ďalších zaujímavých informácií o tejto, ešte stále neprebádanej chorobe.

Podujatie sa uskutoční bez účasti verejnosti. Otázky pre prednášajúcu môžete napísať do komentára na Facebooku do 20. februára 2022. Videozáznam z podujatia bude zverejnený na našom YouTube vo februári 2022.

Ing. Silvia Schmidtová, PhD., pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Vyštudovala medicínske inžinierstvo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU a doktorát z onkológie získala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Absolvovala niekoľko zahraničných stáží a vo svojej vedeckej práci intenzívne spolupracuje s renomovanými slovenskými a zahraničnými inštitúciami. V rámci svojho výskumu sa venuje germinatívnym nádorom – heterogénnej skupine nádorov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v pohlavných žľazách – v semenníkoch u mužov a vo vaječníkoch u žien. Napriek vysokej úspešnosti liečby (približne 95 percent), časť pacientov prestane odpovedať na nasadenú liečbu a dochádza k rozvoju takzvanej chemorezistencie. Rezistencia voči cisplatine postihuje pomerne malý, ale klinicky signifikantný počet pacientov a je hlavným dôvodom úmrtnosti pacientov s germinatívnymi nádormi.

Čo je Vedecká cukráreň?

Ide o pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu.

Vedecká cukráreň je pre študentov aj jedinečnou príležitosťou a priestorom na konfrontáciu vlastných poznatkov a názorov na dianie vo vede a technike. Diskutuje sa v nej v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch a svoje zohráva aj mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky