Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ružový október: Tridsať percent žien s rakovinou prsníka prichádza k lekárovi v pokročilom štádiu choroby

VEDA NA DOSAH

Na zhubný nádor v prsníku zomrie na Slovensku tisíc žien ročne. Mnohé sa báli vyšetrenia mamografom. Pritom je bezbolestné a bezpečné.

Ženy nosiace ružové stužky na znak svetového dňa rakoviny prsníka. Zdroj: iStockphoto.com

Ružová stužka a ružové tričko sú symboly podujatí v rámci Ružového októbra, ktoré chcú zvyšovať povedomie o prevencii rakoviny prsníka. Zdroj: iStockphoto.com

Október je medzinárodným mesiacom zvyšovania povedomia o rakovine prsníka. Pri tejto príležitosti sa 15. októbra rozsvietia na ružovo Prezidentský palác, Magistrát mesta Bratislava, radnica v Trnave a ďalšie dominanty v Trenčíne, Ružomberku, Banskej Bystrici aj budova riaditeľstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ženám majú pripomenúť potrebu pravidelného mamografického vyšetrenia, ktoré je jedinou efektívnou metódou ako zachytiť rakovinu prsníka vo včasnom štádiu, kedy je možné ochorenie vyliečiť.

Nebojte sa prevencie

Vysvietené budovy po celom Slovensku majú pri príležitosti medzinárodného mesiaca zvyšovania povedomia o rakovine prsníka pripomínať ženám, aby nezabúdali na starostlivosť o zdravie prsníkov.

Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má u nás každá 50- -69-ročná žena. Spolu je to 727 868 žien Slovenska každé dva roky, čo predstavuje 363 934 vyšetrení každý rok. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok. Mamografické vyšetrenie však absolvuje pravidelne iba 30 percent žien.

„Mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť prípadný nádor v najvčasnejších štádiách, keď prichádza do úvahy prsník zachraňujúca operácia, často bez potreby chemoterapie. Absolvované vyšetrenie môže zachrániť život,“ hovorí MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa združenia Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia.

Na Slovensku sa ročne diagnostikuje rakovina prsníka 3000 ženám, z toho až 30 percent v pokročilom metastatickom štádiu. Tretina žien sa z ochorenia nevylieči. Na Slovensku umrie v priebehu jedného roka na rakovinu prsníka približne 1000 žien, čiže tretina diagnostikovaných.

Mamografický skríning môže pomôcť znížiť úmrtnosť a, naopak, zvýšiť včasný záchyt ochorenia,“ hovorí koordinátorka skríningov MVDr. Jana Trautenberger Ricová z Národného onkologického inštitútu. Dodáva, že ak by sa na skríningu zúčastnilo 70 – 75 percent žien, úmrtnosť na rakovinu prsníka by sa dala znížiť o 30 – 35 percent.

Zapája sa aj zdravotná poisťovňa

Na národnom skríningu rakoviny prsníka sa zúčastňujú aj zdravotné poisťovne, ktoré pozývajú svoje klientky na mamografické vyšetrenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa zapája od roku 2019, doposiaľ poslala svojim poistenkám 108 300 pozvánok na mamografiu, ktorú plne hradí. Doteraz ho absolvovalo niečo cez 4 400 z nich, čo sú približne len 4 percentá žien.

Z celkového doterajšieho počtu vyšetrení počas populačného skríningu rakoviny prsníka sa u žien zistilo 589 abnormálnych nálezov a zachytilo sa 28 prípadov pacientiek s onkologickou diagnózou. Hoci sa počet pozvánok v schránkach každým rokom zvyšuje, účasť žien na skríningu, naopak, klesá, pod čo sa pravdepodobne podpísala aj pandemická situácia. Najväčšia zdravotná poisťovňa dlhodobo a kontinuálne vyzýva ženy, aby nepodceňovali preventívne vyšetrenie prsníkov. Na jeho dôležitosť tentoraz upozorní aj symbolicky, a to tým, že 15. októbra 2021 vysvieti budovu riaditeľstva VšZP na Panónskej ceste v Bratislave na ružovo.

Preverené skríningové mamografické pracoviská

Na Slovensku je 16 preverených pracovísk, ktoré poskytujú vysoký štandard vyšetrenia modernou digitálnou metódou. Vyšetrenie je bezbolestné a nie je nebezpečné. V roku 2020 bolo na preverených skríningových mamografických pracoviskách vyšetrených skríningovou mamografiou 38 844 žien. Zistených bolo spolu 310 prípadov rakoviny prsníka, prevažná väčšina vo včasnom štádiu.

Skríningové pracoviská sa nachádzajú v Bratislave, Banskej Bystrici, Liptovskom Hrádku, Malackách, Poprade, Prešove, Prievidzi, Ružomberku, Starej Ľubovni, Nitre, Trenčíne a Trnave. Viaceré pracoviská už boli ocenené aj sochou Amazonky, ktorú udeľuje Ružová stužka n.f. v spolupráci s pacientskym združením OZ Amazonky. Cieľom pacientskych združení je odstrániť stigmatizáciu a strach z mamografického vyšetrenia.

Diagnostika pomocou mamografu. Zdroj: iStockphoto.com

Diagnostika pomocou mamografu. Zdroj: iStockphoto.com

„Mamografie sa netreba báť, pretože môže zachraňovať ženské životy. V mene vyliečených pacientiek by som chcela odkázať ženám, aby sa nebáli prevencie a nepodceňovali úlohu pravidelného mamografického vyšetrenia. Ostaňte zdravé – starajte sa o svoje prsia,“ hovorí predsedníčka OZ Amazonky Mgr. Eva Bacigalová.

Pacientky ženám

Ružová stužka n.f. a Europa Donna Slovakia spoločne s OZ Amazonky dlhodobo vzdelávajú verejnosť o prevencii rakoviny prsníka správnou životosprávou, športom, samovyšetrením prsníkov a včasným zistením onkologického ochorenia účasťou na mamografickom skríningovom programe.

Výučba samovyšetrenia sa vykonáva na fantómoch prsníka a je spojená s odovzdaním vzdelávacích tlačovín. Mnohé z akcií sú realizované v súlade s celoeurópskymi akciami pod vedením Europa Donna, celoeurópskej únie onkopacientiek, v intenciách Breast Health Day, t. j. Deň pre zdravie prsníkov. Tento rok bol v znamení osláv začiatku mamografického skríningu na Slovensku.

Zdravý život pre zdravé prsníky a Ružový október

15. október je každoročne venovaný medzinárodnému dňu povedomia o rakovine prsníka. Koná sa v 47 krajinách a jeho iniciátorom je medzinárodné združenie žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka Europa Donna International.

Tohtoročná kampaň Healthy Lifestyle for Breast Health (Zdravý život pre zdravé prsníky) pokračuje v iniciatíve, ktorá má ženám pripomínať potrebu fyzickej aktivity, snahu udržiavať si adekvátnu váhu a zdravý jedálny lístok, a to v záujme prevencie rakoviny prsníka.

Znak svetového dňa rakoviny prsníka. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Podporné akcie v rámci Ružového októbra

Podporné akcie pri príležitosti Ružového októbra prebiehajú od začiatku októbra. V zozname však uvádzame iba aktuálne akcie naplánované od 14. 10. Organizujú ich Pracovná skupina pre skríning rakoviny prsníka, skríningové mamografické centrá, NOI a pacientske organizácie: Amazonky, Europa Donna, Ružová stužka, Liga proti rakovine, Nie rakovine.

Bratislava
15. 10.
• Budovy Prezidentského paláca, Magistrátu mesta Bratislava a Riaditeľstva VšZP sa rozsvietia na ružovo.
18. 10.
• Dámsky klub RTVS – hosť riaditeľka NOI – vstup do relácie s témou prevencia rakoviny prsníka a mamografický skríning.
21. 10.

• Liga proti rakovine bude vo vstupných priestoroch nemocníc v Bratislave, Martine a Košiciach rozdávať informačné materiály týkajúce sa samovyšetrovania prsníkov, prevencie a mamografických skríningov.

Trnava
15. 10. – 21. 10.
Budova Radnice na Hlavnej ulici v Trnave sa rozsvieti na ružovo.
21. 10.
• Európsky deň pre zdravé prsia: verejno-vzdelávacie podujatie o prevencii rakoviny prsníka, správnom životnom štýle, životospráve, mamologickej starostlivosti a mamodiagnostike (Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce v spolupráci s mestom Trnava, Europa Donna, Ružová stužka, NOI).
• V priebehu októbra – Slávnostné uvedenie nového mamografického pracoviska na preverenom skríningovom mamografickom pracovisku MRI, s. r. o., v Trnave.

Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici
Pri príležitosti Ružového októbra uskutočňuje množstvo aktivít, organizuje rozhovory s odborníkmi a podporné akcie s lokálnymi športovcami a umelcami. V rámci celej siete ProCare a Svet zdravia sa budú distribuovať letáčiky o Mýtoch mamografie s cieľom odbúravať predsudky o tomto vyšetrení a povzbudiť pacientky k tomu, aby ho absolvovali.
15. 10.
Informačný stánok v Európe SC – povzbudzovanie žien, aby sa nebáli mamografie.
• Teleráno – odbúravanie mýtov z mamografie.
Hodinová veža v Banskej Bystrici, Stará radnica vo Zvolene – rozsvietenie budov na ružovo.

Fakulta zdravotníctva TnUAD, Rádiologická klinika, s. r. o., v Trenčíne organizujú:
14. 10.
• prednášku o dôležitosti skríningu ako prevencie karcinómu prsníka, ktorá je spojená s prezentáciou modelov pre výučbu samovyšetrovania prsníkov a prevenciu onkologických ochorení.
• Budova Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity sa rozsvieti na ružovo.
14.10. – 16.10.
Prezentácia videoprojekcií z úspešne realizovaného projektu Prevencia karcinómu prsníka: The Best for the Breast vo vstupnej hale Fakulty zdravotníctva a rektorátu Trenčianskej univerzity.

Ružomberok
15. 10.
• Budova Mestského úradu na Námestí Andreja Hlinku v Ružomberku sa rozsvieti na ružovo.
• Ďalšie aktivity pacientskych organizácií:
aliancia Nie rakovine: Onko Tour po Slovensku Najprv SAMO potom MAMO- edukácia o potrebe skríningového vyšetrenia prsníkov, sprievodné vzdelávacie aktivity, distribúcia osvetových materiálov.

Košickí medici organizujú VI. ročník Ružového októbra

Študenti Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach organizujú v piatok 15. októbra 2021 v poradí už šiesty ročník podujatia zameraného na ženské zdravie, nazvaný Ružový október. Na ich akcii, ktorá sa bude konať v čase od 9. do 18. hodiny v košickom obchodnom centre Optima, chcú osloviť a presvedčiť čo najviac žien, aby nezanedbávali prevenciu ženských onkologických ochorení, ku ktorej patria predovšetkým preventívne gynekologické prehliadky, samovyšetrovanie prsníkov a pravidelné mamografické vyšetrenia.
Študenti tiež ženám ukážu na silikónovom modeli prsníka správnu techniku samovyšetrenia, ktoré predstavuje jednoduchú a účinnú metódu na včasné odhalenie nebezpečných zmien objavením hrčky vo vlastnom prsníku.

Zdroj: TS Snowball, TS UPJŠ
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky