Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazmi Falling Walls Lab Slovakia 2022 sú Monika Janíková a Bo Peng

Andrea Fedorovičová

Dvojica bude reprezentovať Slovensko a Spojené kráľovstvo v medzinárodnom finále kategórie Emerging Talents v Berlíne.

Slovenská víťazka Falling Walls Lab Slovakia Monika Janíková. Zdroj: UK v Bratislave

Slovenská víťazka Falling Walls Lab Slovakia Monika Janíková. Zdroj: UK v Bratislave

Národné kolo súťaže inovatívnych myšlienok Falling Walls Lab Slovakia 2022 má tento rok netradične dvoch víťazov. Stali sa nimi Monika Janíková, študentka Univerzity Komenského v Bratislave, a Bo Peng, študent  Cambridgeskej univerzity.

Vo štvrtkovom finále, v ktorom o víťazoch rozhodovala porota zložená z odborníkov z rôznych vedeckých odvetví, obaja predstavili jedinečné projekty.

Využitie erytrocytov v boji proti infekcii a kvantové chvenie kryštálov

Študentka Univerzity Komenského Monika Janíková skúma využitie erytrocytov v boji proti infekcii. Jadro, ktoré erytrocyty strácajú počas dospievania, môže mať antimikrobiálne účinky v boji proti mikroorganizmom a infekcii rovnako ako neutrofily, čo sú špecializované imunitné bunky. „Naša hypotéza spočíva v tom, že keďže erytrocyty a neutrofily majú spoločného predka, môžu mať podobné vlastnosti. Oba typy buniek sú totiž špecializované na boj proti infekciám,“ priblížila Monika Janíková.

„Myšlienka Moniky Janíkovej a jej kolegov bola najoriginálnejšia, ich výskum môže viesť k zaujímavým výsledkom,“ poznamenal predseda poroty profesor Vladimír Bužek.

Bo Peng z Cambridgeskej univerzity sa zasa venuje výskumu kvantového chvenia kryštálov. Stavy kvantových systémov sú pomerne krehké a podliehajú vplyvu prostredia. Bo Peng prišiel na to, že v tuhých látkach možno narábať s vibračnými stavmi kryštálu, a našiel spôsob, ako generovať kvantové chvenie kryštálu. Podľa predsedu poroty profesora Vladimíra Bužeka môže mať táto teória obrovské praktické dôsledky v oblasti počítačov.

Druhý víťaz Falling Walls Lab Slovakia Bo Peng. Zdroj: UK v Bratislave

Druhý víťaz Falling Walls Lab Slovakia Bo Peng. Zdroj: UK v Bratislave

„Vždy je to krásne, keď sú mladí ľudia ochotní ísť do mimoriadne náročnej súťaže. Za tri minúty povedať, čo mám na srdci, čomu som sa venoval päť rokov, to ozaj nie je jednoduché,“ povedal predseda poroty, ktorý aktuálny ročník súťaže hodnotí ako veľmi neštandardný. „Ako porotcovia sme to tentoraz mali naozaj ťažké, všetci boli totiž veľmi dobrí a natoľko odlišní, že sa vskutku ťažko porovnávali,“ podotkol.

Pre dve prvé miesta sa porota rozhodla aj vzhľadom na to, že v Spojenom kráľovstve sa neuskutočnilo národné kolo, takže zo slovenského finále postúpia dvaja víťazi – reprezentantka Slovenska a reprezentant univerzity z Veľkej Británie.

Ďalšie miesta obsadili Martin Muzelák a Eva Rutšeková

Druhé miesto obsadil študent Technickej univerzity v Košiciach Martin Muzelák. Našiel možnosti, ako sa MIDI technológia, používaná prevažne v hudobnom priemysle, dá aplikovať aj v iných oblastiach, a vytvoril univerzálny digitálny nástroj pre študentov, inžinierov a vedcov.

Ignorovanie historických skúseností a opakovanie chýb z minulosti rieši vo svojom projekte študentka Univerzity Komenského v Bratislave Eva Rutšeková. Navrhuje, aby sa humanitní a spoločenskí vedci spojili a vytvorili výučbu histórie v spojení s logikou naprieč všetkými stupňami vzdelávania.

Podujatie podporilo aj Centrum vedecko-technických informácií SR

Podujatie už niekoľko rokov partnersky zastrešuje aj Centrum vedecko-technických informácií SR. „Našou úlohou je podporovať mladých ľudí v ich vedeckej činnosti a popularizovať výsledky ich práce, čo sa nám do veľkej miery darí práve vďaka súťažiam s medzinárodným presahom, ako je aj Falling Walls Lab Slovakia. Prostredníctvom tohto projektu sa študenti môžu zviditeľniť nielen pred očami slovenskej odbornej i laickej verejnosti, ale dostanú príležitosť odprezentovať svoje myšlienky aj v zahraničí,“ vyjadrila sa riaditeľka CVTI SR Andrea Putalová.

Samotní študenti považujú projekt Falling Walls Lab za veľmi prínosný. „Je to typ podujatia, ktorý nám dáva možnosť naozaj prezentovať nápady. Verím tomu, že mnohí študenti na našich univerzitách majú veľmi inovatívne a skvelé myšlienky, ktoré by mohli prispieť v hocijakom odbore. Je škoda, keď ich neposunú ďalej,“ skonštatovala Janíková.

„Tento druh podujatí je v našich zemepisných šírkach veľmi žiadaný, jednak nám umožňuje konfrontovať sa s odbornou verejnosťou a zároveň je príležitosťou, vďaka ktorej môže človek spoznať presah druhých odvetví na to svoje,“ poznamenal jeden z finalistov aktuálneho ročníka súťaže Dominik Kadlubiak z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý na podujatí odprezentoval špeciálnu masku určenú na ochranu športovca vo veľkomeste počas vykonávania fyzickej aktivity pred nežiaducimi účinkami smogu. Prístroj by podľa neho mohol v budúcnosti slúžiť aj ako diskrétny oxygenátor.

Slovensko budú reprezentovať v Berlíne

Víťazi Falling Walls Lab Slovakia 2022 budú reprezentovať Slovensko a Spojené kráľovstvo v medzinárodnom finále kategórie Emerging Talents v Berlíne medzi 100 účastníkmi z celého sveta už 7. novembra 2022.

Svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model tam predstavia pred špičkovou porotou zloženou z vedcov, inovátorov a zo zástupcov biznisu. Absolútny víťaz súťaže získa ocenenie The Breakthrough Winner, finančnú výhru a príležitosť prezentovať svoj príspevok na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference, ktorá sa v hlavnom meste Nemecka uskutoční 9. novembra 2022, teda dva dni po finále Emerging Talents.

Finalisti Falling Walls Lab Slovakia 2022. Zdroj: UK v Bratislave

Finalisti Falling Walls Lab Slovakia 2022. Zdroj: UK v Bratislave

Slovenské finále organizovala Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou.

Akademickými partnermi podujatia sú Slovenská akadémia vied, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Žilinská univerzita a Technická univerzita vo Zvolene, Vysoká škola múzických umení a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky