Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda v CENTRE: Šťastné a veselé alebo bohatého Ježiška?

VEDA NA DOSAH

Už dnes si môžete pozrieť streamovanú prednášku Zuzany Beňuškovej zo SAV o tom, kde hľadať čaro Vianoc.

Veda v CENTRE: Vianoce rovná sa vrece darčekov? Grafika: CVTI SR

Predvianočné naháňanie je známy fenomén. Hneď ako odznie Sviatok všetkých svätých, vystriedajú vo veľkoobchodoch vence a sviečky vianočné stromčeky a ozdoby. Vianočné pesničky v rádiách znejú už v druhej polovici novembra a do Vianoc má tieto sviatky časť populácie väčších miest tak trochu plné zuby.

Veľa ľudí sa trápi kvôli darčekom, časť pre to, že ich nevie vybrať, časť pre to, lebo na ne nemá peniaze. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria o tom, že sa Vianoce odklonili od svojej podstaty a zmenili sa na sviatky konzumu a materiálna.

Etnologička Zuzana Beňušková bude vo svojej prednáške hovoriť o tom, aká je história vianočného obdarovávania, ako sa zmenilo vnímanie tohto sviatku v spoločnosti, ale aj o tom, či je Štedrý večer naozaj len sviatkom konzumu.

Prednáška sa bude kvôli mimoriadnej situácii konať opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online dnes, 17. decembra 2020 o 17.00 hod. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Otázky môžete klásť aj počas prednášky prostredníctvom aplikácie Slido po zadaní hesla: kaviaren.

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV a prednáša na UKF v Nitre. Predmetom jej výskumu sú premeny tradičnej kultúry v súčasnosti, kultúrne špecifiká regiónov Slovenska a dejiny etnológie. Je autorkou stati Prečo sú Vianoce tradičné aj nové? (Popelková, K. a kol.: Čo je to sviatok v 21. storočí na Slovensku?), publikácií Religiozita a medzikonfesionálne vzťahy v lokálnom spoločenstve, Tekovské Lužany, Kultúrna a sociálna diverzita vidieckeho spoločenstva, Občianske obrady na Slovensku, Už sa chystá svadba istá, Svadobné obyčaje slovom a obrazom (v tlači).

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky