Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veda v CENTRE: Akú budúcnosť má vodíkový pohon?

Tamara Leontievová

Ako funguje vodíkový pohon? Ako obstojí vodík v porovnaní s inými alternatívnymi palivami? O tom, aký potenciál má vodík v budúcnosti, porozpráva vo svojej prednáške v rámci podujatia Veda v CENTRE v CVTI SR docent Ján Lábaj.

Pozor, podujatie sa koná výnimočne v stredu.

V úvode prednášky sa dozviete niečo o histórii použitia vodíka pre pohon mobilných strojov. Docent Lábaj bude hovoriť o vlastnostiach vodíka a o problémoch s jeho použitím pre piestové motory. Podrobnejšie rozoberie problematiku spaľovania, kinetického a difúzneho plameňa v piestových motoroch, plameňa v rôznom režime prúdenia, spaľovania vodíka a porovná ho s inými palivami. Odborník objasní pojmy, ako je hluk od spaľovania, abnormálne horenie paliva v piestových motoroch a jeho akustické prejavy. Zároveň vysvetlí, prečo nie je klopavé spaľovanie detonácia a prečo je potrebné vodík do spaľovacieho priestoru motora vfukovať alebo vstrekovať.

Súčasťou prednášky bude aj prezentácia výroby, skladovania, transportu vodíka a problémov s kryotechnikou. Na záver príde reč aj na vznik škodlivín, ktoré sa tvoria pri spaľovaní vodíka v piestovom motore.

Prednáška sa kvôli mimoriadnej situácii koná opäť bez prítomnosti publika a bude streamovaná online 30. septembra 2020. Záznam z podujatia bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 29. septembra 2020 na mail vnd@cvtisr.sk.

Doc. Ing. Ján Lábaj, CSc. v súčasnosti pracuje v Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom, na Katedre didaktiky odborných predmetov, kde prednáša odborné predmety z oblasti strojárstva. Venuje sa simulačným výpočtom z dynamiky tekutín pre priemysel a konzultáciám pre univerzity v oblasti spaľovania, transportu hmoty a tepla. Spolupracuje na úpravách motorov kogeneračných jednotiek pre rôzne alternatívne palivá vyrobené z plastov a iných druhotných surovín. Získal ocenenie za vývoj senzoru s rýchlou odozvou pre meranie teploty plameňa u plno rozmerových motorov na NOVTECH‘96 a za riešenie KEGA 3/6167/08. Je autorom a spoluautorom viacerých publikácií.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný.

Septembrová Vedecká kaviareň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2020. Európska noc výskumníkov sa v zmenenej forme a v novom termíne uskutoční aj v roku 2020. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň. Pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity.

Hlavný program sa uskutoční v posledný novembrový piatok, t. j. 27. novembra 2020. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia – Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 Akciami Marie Sklodowska Curie, grantová zmluva č. 954862.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky