Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

PODCAST: Bez experimentov sa fyzika učiť nedá (špeciál Týždňa vedy a techniky 2020)

Lenka Dudlák Sidorová

Prečo sa slovenský učiteľ rozhodol napísať vlastné učebnice fyziky? Ako by hodnotil žiakov, keby mohol známkovať inak? Dokáže fyziku pochopiť každý alebo sú medzi nami aj takí, ktorí na to jednoducho nemajú bunky? Odpovede na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky sa dozviete v novom podcaste.

noimg

Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2020 vydávame druhý zo série špeciálnych podcastov Veda na dosah. Naše pozvanie tentokrát prijal učiteľ fyziky Jozef Beňuška, ktorý získal v roku 2017 ocenenie Najlepší európsky učiteľ fyziky od Európskej fyzikálnej spoločnosti.

„Experiment by mal byť koreňom všetkých prírodovedných predmetov,“ povedal v rozhovore Jozef Beňuška. Vysvetlil, čo signalizujú dlhoročné pozorovania. Signalizujú, že deti na hodinách dávajú väčší pozor, keď sa počas nich niečo deje a ony môžu priamo pozorovať to, o čom sa učia. Príprava experimentov je podľa neho síce náročná, ale keď je človek kreatívny, dokáže pomôcky na vyučovanie vyrobiť v podstate z čohokoľvek, a to aj z obyčajných vecí, ktoré majú ľudia bežne doma a ani nemusia byť drahé.

Všetky podcasty sú dostupné na stránke vedanadosah.sk, na YouTube CVTI SR a cez aplikácie na streamovanie hudby Spotify, Apple Podcasts a ďalšie.

PaedDr. Jozef Beňuška je stredoškolský učiteľ fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha v Martine. Je autorom a realizátorom viacerých popularizačných projektov, ako aj držiteľom viacerých ocenení. V roku 2006 bol spoluzakladateľom projektu Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho–Tótha v Martine, kam sa chodia každý rok tisíce žiakov z celého Slovenska pozerať na fyzikálne experimenty. Od roku 2001 je členom ústrednej predmetovej komisie pri ŠPÚ, členom redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Od roku 2003 je hlavným organizátorom odborno-didaktického semináru Vanovičove dni.

Lenka Dudlák Sidorová

Foto: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky