Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP 10 najčítanejších článkov v roku 2019

Marta Bartošovičová

Topinambur – rastlina 21. storočia

Na základe štatistiky spracovanej koncom roka 2019 sme zostavili rebríček desiatich najčítanejších článkov uverejnených na portáli VEDA NA DOSAH. Najviac zobrazení dosiahol článok Topinambur – rastlina 21. storočia. Na druhom mieste sú meteorické roje v roku 2019, tretí je o salmonelóze. Nasledujú články zamerané na repku olejnú, interaktívnu výstavu Mesto robotov a ďalšie.

Topinambur – rastlina 21. storočia

Porast viacerých odrôd topinambura na výstave Agrokomplex 2016Topinambur sa využíva ako liečivo alebo diétna netradičná zelenina s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Hľuzy, vhodné na konzumáciu, sú odolné voči mrazu. Môže sa zberať a konzumovať v čerstvom stave na jeseň, počas zimy (pokiaľ nie je zamrznutá pôda), ale rovnako aj na jar, teda 7 mesiacov. Topinambur – pre jeho široké využitie na potravinárske, krmovinárske alebo energetické účely – niektorí vedeckí pracovníci označujú za plodinu 21. storočia. Autori: Ing. Ladislav Illéš, PhD., Ing. Jozef Žembery, PhD., Katedra rastlinnej výroby, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Poľnohospodárska univerzita v Nitre.

Článok bol uverejnený 27. 11. 2016 a bol zobrazený 13 083 krát.

V roku 2019 nás čakajú zaujímavé úkazy v podobe meteorických rojov, 2019 

Meteorit. Foto: Pixabay.comNový rok 2019 priniesol so sebou na hviezdnej oblohe množstvo meteorických rojov. Meteorársku sezónu otvára meteorický roj Kvadrantidy, vysvetľuje Mgr. Marek Husárik, PhD. z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Priblížil podrobnosti ohľadom takýchto úkazov viditeľných z územia Slovenska, napr. Kvadrantidy 3. – 4. január, Lyridy 22. – 23. apríl, Eta Akvaridy 5. – 6. máj, Južné Delta Akvaridy 29. – 30. júl, Perzeidy 11. – 12. august a ďalšie. Odborný garant textu: Mgr. Marek Husárik, PhD., Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied.

Článok bol uverejnený 8. 1. 2019 a zobrazený 9 729 krát.

Salmonelóza? Vážne ochorenie, za ktorým stoja nebezpečné baktérie

Salmonella. Foto: Pixabay.com/skeezeSalmonelóza patrí medzi ochorenie, ktorého pôvodcami sú mikroorganizmy nazývané salmonely (Salmonelly). Je to infekčné ochorenie, ktoré sa prenáša sekundárne na človeka zo zvierat alebo ich produktov. Salmonely sa primárne vyskytujú v črevnom trakte mnohých zvierat, vrátane hovädzieho dobytka, ošípaných, koní, iných cicavcov, vtákov, hydiny, ale aj studenokrvných živočíchov. Na základe ich výskytu sa tiež zaraďujú medzi zoonózy, teda ochorenia prenosné zo zvierat na človeka. Tým pádom môžu salmonely vyvolať ochorenie ľudí aj zvierat. Odborné garantky: PharmDr. Ľubica Majtánová, NRC pre fagotypizáciu salmonel z Ústavu mikrobiológie LF SZU v Bratislave a prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc., z Katedry mikrobiológie a virológie PriF UK  v Bratislave.

Článok bol uverejnený 19. 10. 2016 a zobrazený 9015 krát.

Zázraky zo slovenských záhrad, polí a lúk – repka olejná

Repka olejná. Foto: Pixabay.com/NadineDoerleRepka je tradičnou plodinou na našich poliach a má významné postavenie v celosvetovej výrobe olejnín. Patrí do botanickej čeľade Brassicaceae a zahŕňa druhy Brassica napus, B.rapa a B.juncea. Ak repka kvitne na našich poliach, je neprehliadnuteľná. Stonky sú zakončené väčšinou riedkym strapcovitým súkvetím drobných žltých kvetov. Pestuje sa ako kultúrna plodina už tisíce rokov najmä za účelom produkcie kvalitného potravinárskeho oleja. Jej hospodársky význam je rozsiahly. Najmä však spočíva v jej zaradení do mnohých osevných postupov, kde pôsobí ako zlepšujúca plodina. Autorka: RNDr. Andrea Lančaričová, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum /NPPC/, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany. 

Článok bol uverejnený 30. 4. 2016 a zobrazený 5490 krát.

 V Bratislave sa uskutoční interaktívna výstava Mesto robotov

Výstava Mesto robotov. Foto: mestorobotov.comMedzinárodná interaktívna výstava pod názvom „Mesto robotov“ – to je 72 najnovších robotov z USA, Japonska, Južnej Kórey, Veľkej Británie a Ruska, Tesla show, 8 zón virtuálnej a rozšírenej reality, divadlo robotov, zariadenie na pohybovanie objektami silou mysle a ďalšie technológie budúcnosti. Výstava, ktorá sa uskutočnila v Bratislave od 12. septembra do 10. novembra 2019, oboznámila návštevníkov s úspechmi vo výskume a zároveň popularizovala inžinierske profesie. Výstava je zameraná na návštevníkov všetkých vekových kategórií, bez špeciálnych odborných vedomostí. Sústreďuje sa však najmä na deti do 14 rokov, nakoľko chce vzbudiť ich záujem o perspektívnu prácu vo vedeckých odboroch. Spracovala Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR.

Článok bol uverejnený 2. 9. 2019 a zobrazený bol 5085 krát.

Ako vyzerá naše telo zvnútra

Ako lieta čmeliak a prečo bodá?

Čo je epigenetika a aký je vzťah medzi genetikou a epigenetikou

Prof. Daniela Ostatníková: Autizmus sa môže prejaviť u každého dieťaťa inak

Zázraky zo slovenských záhrad, polí a lúk – žihľava

TOP 10 najčítanejších článkov na VND

TOP 10 najčítanejších článkov na VND

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová

Ilustračné foto: pixabay.com/sk (Antranias)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky