Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prečo majú podnikatelia hľadieť aj smerom k akademikom? Na konferencii COINTT 2022 budú spoločne diskutovať obe strany

VEDA NA DOSAH

Po prvýkrát v dvanásťročnej histórii sa uskutoční pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej.

COINTT 2022. Zdroj: STU v Bratislave

Podnikatelia hľadajú inovatívne riešenia a akademici ich majú. Za vydarenou novinkou v praxi je mnohokrát práve úspešný proces takzvaného transferu technológií. Jednotlivé kroky v tomto procese nielen prenášajú inovácie do praxe, no chránia tiež predmetné duševné vlastníctvo.

Odborná konferencia COINTT (Cooperation Innovation Technology Transfer) je tradičným odborným podujatím konferenčnej jesene práve k téme transferu technológií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako organizátor podujatia i tento rok zostavilo program reflektujúci na aktuálne témy.

Čo teda zjednoduší kontakt medzi akademikmi a podnikateľmi?

COINTT 2022 „otvorí oči“ podnikateľom, aby lepšie spoznali potenciál akademických pracovísk. Konferencia sa uskutoční 18. – 19. októbra 2022. Po prvýkrát bude prebiehať výhradne v prezenčnej forme v konferenčných priestoroch Hotela Saffron.

Tohtoročné podujatie COINTT – konferencia a spoločenský večer (slávnostná večera s vyhlásením víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022) – sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Je to po prvýkrát v dvanásťročnej histórii podujatia.

Za akademikov „prehovoria“ slovenské aj zahraničné skúsenosti

COINTT prináša aj skúsenosti zo zahraničia, ktoré v určitom kontexte pomáhajú lepšie chápať i tie domáce, slovenské. Tento rok sa s účastníkmi konferencie podelí o svoje viac ako pätnásťročné skúsenosti taliansky zástupca z Bolonskej univerzity. Shiva Loccisano je výkonným riaditeľom spoločnosti BeHold, ktorá spravuje spin-offy, spin-outy či akcie Bolonskej univerzity. Jeho bohaté skúsenosti zo spolupráce s komerčnou sférou doplní spomínaný slovenský kontext. Priblíži ho Lucia Rybanská, riaditeľka Know-How centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

„Keynote prezentácia priblíži, aké metódy nadväzovania spolupráce vo vzťahu ku komerčnej sfére využívajú univerzity a iné vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku a v zahraničí. Venovať sa bude aj konkrétnym pracoviskám a iným nástrojom v tejto oblasti. V rámci programového vstupu odznejú dve prezentácie. Prvá poskytne prehľad, ako transfer technológií a vedomostí funguje v zahraničí, konkrétne v Taliansku. Druhá z pohľadu Know-How centra STU predstaví konkrétnu situáciu zo Slovenska,“ uvádza Lenka Bednárová z organizačného tímu konferencie, z odboru transferu technológií CVTI SR.

Stále prebiehajú rokovania s ďalšími významnými hosťami zo zahraničia. Na konferencii sa teda účastníci môžu tešiť taktiež na hostí z ďalších krajín.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Jubilejné tradičné ocenenie bude udelené počas spoločenského večera

Súčasťou podujatia COINTT je už tradične aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup sú oceňovaní vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v troch kategóriách, a to INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA a POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Udalosť bude ako jediná z celého programu streamovaná online.

„Hlavnou motiváciou k oceňovaniu je ďalšia motivácia. Motivácia akademického prostredia, vedy a výskumu k aktívnemu prístupu k procesu transferu technológií. V reči podnikania, ich výskum, ich inovácie sa vďaka ochrane duševného vlastníctva a jeho komercializácii stávajú tým, čo ,predáva‘,“ spomína Bednárová.

Viac informácií o podujatí ponúka oficiálna webová stránka www.cointt.sk. Priaznivci startupov, inovácií, ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie sa majú možnosť stále registrovať na uvedenej webovej stránke. Účasť na podujatí je bezplatná.

Spoluorganizátormi sú Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), konzultačná spoločnosť na podporu startupov – Civitta Slovakia, a. s., a Národné centrum pre transfer technológií SR (NCTT SR) združujúce 7 verejnoprávnych univerzít, SAV a CVTI SR za účelom podpory transferu technológií na Slovensku a jeho systematizácie.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do Vašej budúcnosti. Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja/www.opii.gov.sk.

Zdroj: TS MŠVVaŠ

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky